Over Post-HBO Opleiding Inclusie en Diversiteitsmanagement

Post-HBO Opleiding Inclusie en Diversiteitsmanagement

In samenwerking met de Pons Academie heeft Schoonmakend Nederland de opleiding Inclusie en Diversiteitsmanagement op maat gemaakt voor de schoonmaakbranche. 

Wat ga je doen?
De opleiding Inclusie en Diversiteitsmanagement bereid je voor op inclusie en diversiteitsvraagstukken in je eigen organisatie. Na afronding van de opleiding kun je beleid analyseren en vormgeven, projecten initiëren om de eigen organisatie inclusiever te maken, draagvlak organiseren en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Je wordt, met andere woorden, een inclusie-leider.

Gedurende de opleiding werk je aan een verandering in de eigen organisatie door de uitvoering van een project. De opleiding is daarmee een combinatie van een leiderschapsprogramma en een scholingstraject, waarin kennis en vaardigheden ten aanzien van inclusie wordt aangeboden.

Vooropleiding
Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je werkt als  beleidsmedewerker, HBO-professional of managers/directie van een bij Schoonmakend Nederland aangesloten organisatie. In jouw functie draag je verantwoordelijkheid voor het beleid rondom inclusie en diversiteit binnen jouw organisatie. 

Je bent minimaal hbo-geschoold, of hebt een hbo-werk en denkniveau. Wanneer je geen formeel bachelor-diploma in jouw bezit hebt, dan  plannen we een intakegesprek. Een intake- of kennismakingsgesprek kan ook op verzoek van de potentiële deelnemer ingepland worden. 

Inhoud van de opleiding
Gedurende het traject:

 • Leer je hoe je inclusie binnen jouw organisatie écht voor elkaar krijgt;
 • Vergroot je jouw feitelijke kennis ten aanzien van inclusie en de verschillende doelgroepen;
 • Werk je aan de vergroting van jouw eigen inclusie-vaardigheden en leiderschap;
 • Doe je relevante bedrijfskundige kennis op.

De opleiding combineert bedrijfskundige en psychologische kennis met leiderschapsontwikkeling op het gebied van inclusie en diversiteit.

Leerlijnen
Je werkt binnen drie leerlijnen: leiderschap, doelgroepen en organisatieontwikkeling.

In de leerlijn leiderschap werk je aan vergroting van kennis en vaardigheden om binnen jouw organisatie meer draagvlak te genereren. Daarnaast werk je aan vergroting van jouw persoonlijk leiderschap.

Binnen de leerlijn doelgroepen leer je welke relevante wet- en regelgeving er is en waar je die vindt, welke maatschappelijke ontwikkelingen er zijn, doe je kennis op over de wensen, behoeften en grenzen van relevante doelgroepen.

In de derde leerlijn, organisatieontwikkeling, leer je aan te sluiten bij de missie, visie en strategie van hun organisatie, beleid te ontwikkelen en hoe hij de organisatiecultuur kan beïnvloeden.

Opleiding

 • 13 lesdagen; 10.00-17.00 uur
 • 10 leerteambijeenkomsten van 2 uur waarvan 6 begeleid (in kleine groepen van 4/6 studenten)
 • 1 examendag (presentatie profielopdracht aan docenten van de opleiding)
 • 1 (online) voortgangsgesprek

Opdrachten

 • Zelf-assessment (inschatting van eigen kennis en vaardigheden aan hand van eindtermen)
 • Action learning project: verbeterproject in de eigen organisatie
 • Adviesnotitie voor de eigen organisatie
 • Examen: profiel opdracht en presentatie

 Studiebelasting

 • Per lesdag ongeveer 8 uur voorbereiding (totaal 13 lesdagen)
 • 10 leerbijeenkomsten van 2 uur
 • Uitvoering Action learning project: ongeveer 70 uur
 • Overige opdrachten: ongeveer 50 uur
 • Examen inclusief voorbereiding: ongeveer 16 uur

Afronding
Je mag examen doen wanneer de beide opdrachten vanuit de opleiding zijn afgerond met minimaal een 5,5 en gemiddeld een 6,0. Je bent geslaagd wanneer de cijfers van beide examenonderdelen (opdracht en mondeling gesprek) gemiddeld minimaal een 6,0 bedragen en afzonderlijk niet lager zijn dan een 5,0. Bij een succesvolle afronding ontvang je een diploma.

Investering
Deelnemen is alleen mogelijk als je werkt voor een lid van Schoonmakend Nederland. De investering bedraagt
€ 3.100,- vrij van btw.

Als je de opleiding rechtstreeks via de Pons Academie volgt, dan betaal je € 4.450,-. Het ledenvoordeel bedraagt dus € 1.350,-.

Annulering

 • Bij annulering tot en met 7 september 2022 worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • Vanaf 8 september worden 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

Pons Academie
De Pons Academie biedt hoogwaardige opleidingen en cursussen op post-hbo niveau voor mensen die met mensen werken. Dat doen zij in kleine groepen van maximaal twaalf deelnemers zodat ze persoonlijk en hoogwaardig onderwijs kunnen bieden. In iedere opleiding ondersteunen ze de studenten om het geleerde direct in praktijk te brengen, waardoor zij direct een return on investment hebben.

Meer informatie
De opleiding gaat door bij minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers.

Heb je vragen over de opleiding, stel deze aan Nanda Valentijn-Eekels.

Aanmelden

Geen publieke tickets beschikbaar. Mogelijk zijn er nog tickets beschikbaar als je bent ingelogd.

Ja, ik wil inloggen

Deel met anderen