Inbesteding

Bij inbesteding laten opdrachtgevers (met name overheden) de schoonmaakwerkzaamheden niet over aan bedrijven, maar nemen de werknemers zelf in dienst. Vaak is het argument dat werknemers daardoor beter af zijn. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheden binnen bedrijven voor loopbaanontwikkeling en de vele na- en bijscholingsmogelijkheden. Bovendien is sprake van een ongelijk speelveld omdat overheden geen uitgaven hoeven doen die voor bedrijven verplicht zijn. Denk bijvoorbeeld aan btw-verplichtingen. De schoonmaaksector is niet tegen concurrentie, maar wel op basis van gelijke uitgangspunten. Bij inbesteding is daarvan geen sprake.

Experts

Jan Kerstens

Jan Kerstens

Secretaris bestuur / Manager lobby en arbeidsvoorwaarden

0653936452 jan.kerstens@schoonmakendnederland.nl

Artikelen