MKB-Nederland en VNO-NCW steunen OSB in strijd tegen inbesteding

Politiek 19 december 2017

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen OSB in strijd tegen inbesteding

Zowel MKB-Nederland als VNO-NCW hebben zich uitgesproken tegen inbesteding door overheden. Aanleiding voor deze berichtgeving is een motie die op 14 december 2017 door CDA en VVD is ingediend. In deze motie wordt voorgesteld om een digitaal register inbesteden in te richten.

Expert

Deze motie is in samenwerking met MKB-Nederland ingediend om de transparantie voor bedrijven rondom inbesteden te vergroten. OSB juicht alle verbeteringen op het gebied van inbesteden toe.

MKB-Nederland stelt voor om de inbestedingsbesluiten op rijksniveau van onder andere schoonmaak die onder kabinet-Rutte II zijn genomen, terug te draaien. Wij waarderen het enorm dat zowel MKB-Nederland als VNO-NCW ons steunen in het inbestedingsdossier.

Gerelateerd