Speerpunten Platform Reconditionering in 2019

Achtergrond 1 januari 2019

Speerpunten Platform Reconditionering in 2019

Het Platform richt zich in 2019 op:

  • Communicatie: organiseren van een ledenbijeenkomst in mei en een brede themabijeenkomst in oktober. En verder het verzenden van de derde nieuwsbrief in het voorjaar (interne communicatie). Wat betreft de externe communicatie richten we ons (via overleggen, artikelen in bladen en nieuwsbrieven etc.) op o.a. verzekeraars en experts. Ook gaan we (verder) aan de slag met het communicatieplan.
  • CAO: uitwerken van de pilot duurzame inzetbaarheid reconditionering die afgesproken is in de CAO met looptijd van 1-1-2019 tot en met 30-6-2021.
  • Opleidingen: actief volgen van ontwikkelingen bij de RAS m.b.t. opleidingen en examens.
  • Lobby: voeren van gesprekken met Verbond van Verzekeraars en NIVRE. We willen immers aanspreekpunt/loket zijn van deze partijen en verder ook om de relatie te verbeteren.
  • Stichting Salvage: periodiek voeren van gesprekken over o.a. kwaliteitscriteria schadestopbedrijven.
  • Calamiteiten Plan Reconditionering (CPR): vervolgoverleg voeren inzake CPR met de Stichting Salvage.
  • Innovaties: gaat om technische innovaties die van belang zijn voor reconditineringsbedrijven.

Expert

Hoe kijkt u aan tegen het Schoonmakend Nederland-Platform Reconditionering? Herkent u de activiteiten die we willen oppakken? Reacties op deze en andere vragen zijn zeer welkom bij Ilse Mariën, coördinator specialismen en platforms via (073) 648 38 50.

Gerelateerd