Tweede Kamer bespreekt Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Politiek 31 januari 2019

Tweede Kamer bespreekt Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

In de eerste week van februari 2019 bespreekt de Tweede Kamer  het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).  De wet beoogt het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Het verschil tussen vast en flexwerk moet verkleind worden. Hiertoe heeft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een reeks van maatregelen aangekondigd. Vanuit werkgeversorganisaties is echter forse kritiek op een aantal daarvan, omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Ook Schoonmakend Nederland heeft dit de Kamer laten weten.

https://juridischplatform.nl/assets/cache/img/content/wet-arbeidsmarkt-in-balans-16x9.dd58c9b9.jpg

Expert

Enkele van deze maatregelen zijn:

  • Werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op transitievergoeding.
  • De WW-premie wordt gewijzigd. Voor werknemers met een tijdelijk contract betaalt de werkgever meer premie dan voor werknemers met een vast contract. De sectorale premies voor de WW komen te vervallen.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers die hun bedrijf beëindigen vanwege ziekte of pensionering.

Het complete wetsvoorstel met alle maatregelen, staat op de website van het Ministerie van SZW.

Wat vindt Schoonmakend Nederland van het wetsvoorstel?
Schoonmakend Nederland heeft bij een aantal aangekondigde maatregelen bedenkingen. In 2018 heeft Schoonmakend Nederland deze bedenkingen op het wetsvoorstel kenbaar gemaakt. Belangrijkste kritiekpunt: het voorstel is onvoldoende gebalanceerd, zoals Schoonmakend Nederland al in mei 2018 stelde in een bericht.

In december 2018 is ondernemer en Schoonmakend Nederland-lid Peter Rietbroek in gesprek gegaan met Tweede Kamerleden van de Vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat was tijdens een ontmoetingsbijeenkomst van de politiek vanuit de overkoepelende ondernemersorganisatie MKB-Nederland. Hij heeft de visie vanuit de ondernemer naar voren gebracht. 

Ook VNO-NCW voert inmiddels actie tegen de maatregelen in de WAB.

Belangrijk is nu hoe de Tweede Kamer tijdens de bespreking rekening wil houden met de geleverde bezwaren. We houden u op de hoogte van de voortgang rondom het wetsvoorstel en behandeling in de Tweede Kamer.

Gerelateerd