Eerste Kamer uit kritiek op de Wet arbeidsmarkt in balans

Politiek 21 mei 2019

Eerste Kamer uit kritiek op de Wet arbeidsmarkt in balans

20 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) besproken. Het doel van de WAB is het verschil tussen flex- en vast werk te verkleinen. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is het onderscheid in de WW-premie voor vaste en flexibele arbeid. Daarbij hebben vaste banen een lagere WW-premie dan flexibele banen. Werknemers krijgen vanaf dag één een transitievergoeding.

https://juridischplatform.nl/assets/cache/img/content/wet-arbeidsmarkt-in-balans-16x9.dd58c9b9.jpg

Expert

OSB heeft in 2018 via de internetconsultatie bij een aantal aangekondigde maatregelen bedenkingen ingebracht. Belangrijkste kritiekpunt: het voorstel is onvoldoende gebalanceerd. Hierover hebben we eerder een bericht op de website gezet. Het complete wetsvoorstel staat op de website van het Ministerie van SZW.

Eerste Kamer heeft kritiek op de WAB
In de Eerste Kamer was veel kritiek op de WAB. In de terugkoppeling op de website van de Eerste Kamer is te lezen dat de Eerste Kamerleden kritiek hadden op de verhouding tussen payrolling en uitzendorganisaties, op de aanpassing van het ontslagrecht en op het verlengen van het gebruik van tijdelijke contracten met één jaar (van twee naar drie jaar), de zogenaamde ketenregeling.

De Kamer vreest ook voor schijnzelfstandigheid. De woordvoerders vinden de beantwoording van de minister belangrijk bij het uiteindelijke oordeel van het wetsvoorstel. Er werden ook twee moties ingediend in het debat. Hierover wordt op 28 mei gestemd. Lees hier het korte verslag van de bespreking in de Eerste Kamer.

Regeling onwerkbaar weer
In de Tweede Kamer behandeling begin 2019, is een motie aangenomen over onwerkbaar weer. Deze motie wordt momenteel uitgewerkt. OSB is bij de uitwerking van deze motie betrokken. Lees hier het bericht over de betrokkenheid van OSB.

Eerdere berichten van Schoonmakend Nederland over de WAB:

Gerelateerd