De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen

Politiek 28 mei 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 gestemd over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet is nu in beide Kamers aangenomen. Op 1 januari 2020 treedt het grootste deel van de maatregelen in werking. Schoonmakend Nederland is bezig met concrete acties om de leden te ondersteunen, en komt daar binnenkort bij de leden op terug.

https://juridischplatform.nl/assets/cache/img/content/wet-arbeidsmarkt-in-balans-16x9.dd58c9b9.jpg

Expert

‘Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt’, stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het persbericht dat zojuist is verschenen. Van de kant van werkgevers zijn in aanloop naar de vaststelling van de wet echter kritische kanttekeningen geplaatst. De minister heeft de politiek weten te overtuigen.

Belangrijke gevolgen van deze wet voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche zijn:

  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar;
  • De WW-premie voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd wordt voordeliger. Voor alle andere werknemers (bepaalde tijd) geldt een hoge WW-premie;
  • Jongeren onder de 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken, zijn de uitzondering op bovenstaande regel: voor hen geldt ook het lagere WW-tarief;
  • Vijftigplussers hebben niet langer recht op een hogere transitievergoeding;
  • Voor kleine werkgevers vervalt de overbruggingsregeling waarbij zij een lagere transitievergoeding konden betalen;
  • Er komt een compensatieregeling voor werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen aan werknemers na twee jaar ziekte;
  • Er komt een negende ontslaggrond: de combinatiegrond. Ontslag van een werknemer wordt dan ook mogelijk als er meerdere niet voldragen ontslaggronden spelen. Hier staat tegenover dat de rechter (naast de transitievergoeding en eventuele billijke vergoeding) ter compensatie een extra vergoeding kan toekennen aan de werknemer. Deze extra vergoeding bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding;
  • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag;
  • Door het vervallen van de indeling van de sectorindeling, komt de regeling onwerkbaar weer onder druk te staan. Er is een motie aangenomen voor behoud van deze regeling. Schoonmakend Nederland is betrokken bij de uitwerking van deze motie.

Lees meer over de lobby door Schoonmakend Nederland.

Schoonmakend Nederland ondersteunt de leden de komende tijd bij de uitwerking van wetsmaatregelen. 

Gerelateerd