OSB: principeakkoord pensioenen komt ook schoonmakers ten goede

Achtergrond 5 juni 2019

OSB: principeakkoord pensioenen komt ook schoonmakers ten goede

Als het gisteren gesloten principeakkoord tussen werkgevers, vakbonden en het Kabinet over  pensioenen doorgaat, komt dat schoonmakers en glazenwassers ten goede. Samen met de vakbonden heeft OSB in de cao afgesproken om de schoonmaak als zwaar beroep aan te merken. Dat vergroot de mogelijkheden voor werknemers om gezond hun pensioen te halen.

Expert

De FNV gaat het onderhandelingsresultaat voorleggen aan de leden, is gisterenavond door het parlement van de FNV besloten. Als de FNV instemt met het principeakkoord, zal de AOW-leeftijd minder snel oplopen dan eerder aangekondigd. In het akkoord is afgesproken de AOW-leeftijd voor de komende twee jaar te bevriezen op 66 jaar en 4 maanden. De koppeling tussen langer leven en langer werken wordt veranderd. Als de levensverwachting met een jaar toeneemt, wordt de AOW-grens acht maanden opgeschoven.

Zwaar beroep
Voor mensen met een zwaar beroep komt er de mogelijkheid om drie jaar eerder te stoppen met werken. Deze regeling geldt voor iedereen, maar wordt vooral aantrekkelijk voor lagere inkomens. Een ander onderdeel van het akkoord is dat het makkelijker wordt voor zelfstandigen (zzp’ers) om aansluiting te vinden bij een pensioenfonds. Dat is trouwens niet verplicht. Wél verplicht wordt een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

In de onderhandelingen over aanpassing van de AOW-leeftijd spitste de discussie zich toe op de zware beroepen. Werknemers en werkgevers in de schoonmaaksector zijn het erover eens dat schoonmaakwerk in deze categorie valt. Tijdens de cao-onderhandelingen is overeengekomen dat het doel moet zijn dat schoonmaakmedewerkers gezond hun pensioen kunnen halen. Daarnaast hebben werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector projecten opgezet om, naast deze algemene afspraken, invulling te geven aan deze doelstelling.

Zelf manieren zoeken
Ondanks het mogelijke pensioenakkoord en afspraken in de cao blijft het van groot belang dat werkgevers zelf manieren zoeken om werknemers gezond met pensioen te laten gaan. De sector moet blijven investeren in het terugdringen van de fysieke belasting van het werk. OSB doet er alles aan om werkgevers hierbij te ondersteunen. Wat een pensioenakkoord voor werkgevers in onze sector precies gaat betekenen, is nu nog niet duidelijk. De details van het akkoord moeten nog bekend worden gemaakt. We komen er later op terug.

Gerelateerd