Drie nieuwe bestuursleden benoemd

Vereniging 28 november 2019

Drie nieuwe bestuursleden benoemd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Kamerik zijn Isolde Huijbregts (Toekomst Schoonmaakbedrijven), Pieter Grootjes (Victoria) en Anton Witte (Asito) benoemd als leden van het Algemeen Bestuur van OSB.
Ook werd Gerrie Westenbrink herbenoemd als bestuurslid en penningsmeester tot en met de volgende Algemene Ledenvergadering op 14 mei 2020.

Expert