OSB succesvol met lobby onwerkbaar weer: regeling gepubliceerd

Nieuws 16 december 2019

OSB succesvol met lobby onwerkbaar weer: regeling gepubliceerd

Onlangs is de regeling onwerkbaar weer gepubliceerd door Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze regeling gaat vanaf 1 januari 2020 in. De regeling kent een uniforme wachttijd van twee dagen. Waar eerder in gesprekken met het Ministerie SZW sprake was van vijf wachtdagen, is door de succesvolle lobby van betrokken werkgeversorganisaties, waaronder OSB, het aantal wachtdagen op twee gesteld.

Experts

Motie Bruins-Heerma: lobby OSB
Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komen de sectorfondsen, van waar uit ook de WW voor onwerkbaar weer werd betaald, te vervallen. Bij de behandeling van de WAB in de Tweede Kamer is er een motie ingediend door Bruins-Heerma, (Kamerstukken II 2018/19, 35074, nr.52). Naar aanleiding van deze motie is overleg gevoerd met sociale partners over de invoering van een uniforme wachttijd van twee dagen.

Inhoud regeling
Concreet betekent dit dat  elke dag dat er als gevolg van buitengewone natuurlijke omstandigheden vanwege vorst niet kan worden gewerkt, de werkgever voor 10.00 uur aan het UWV per werknemer meldt voor welk aantal arbeidsuren op welke werklocatie en voor welk tijdvak van de dag de arbeid niet kan worden verricht. Ook dient de functie van de werknemer en de reden voor het niet kunnen verrichten van de arbeid aan het UWV te worden doorgegeven. Door het UWV wordt een formulier voor deze melding gemaakt. Het is nog onbekend wanneer dit beschikbaar komt, wij houden u hiervan op de hoogte.

Artikel 33 van de Cao Schoonmaak-en Glazenwassersbedrijf blijft gewoon van toepassing. Dit betekent dat de werkgever het loon conform het artikel doorbetaalt bij onwerkbaar weer door vorst. Pas na twee wachtdagen bestaat er recht  op een WW-uitkering via het UWV. De periode waarin de wachtdagen worden geteld in de winter van 2019/2020 is van 1 januari 2020 tot 31 maart 2020.

De Cao hoeft nu nog niet te worden aangepast, dat hoeft pas uiterlijk voor 1 november 2020 geregeld te zijn. Dan moeten de voorwaarden wanneer de regeling van toepassing is in de Cao worden opgenomen.

Regeling

Checklist

Gerelateerd