Regiobijeenkomst Noord brengt vraag en aanbod bij elkaar

Vereniging 28 januari 2020

Regiobijeenkomst Noord brengt vraag en aanbod bij elkaar

Arbeidsmobiliteit, veilig werken en krapte op de arbeidsmarkt. Voor ondernemers uit de schoonmaakbranche zijn het belangrijke onderwerpen, zo is tijdens de OSB-regiobijeenkomst in Bakkeveen op 23 januari gebleken.

Experts

OSB organiseerde de bijeenkomst om van leden en niet-leden te horen welke knelpunten zij ervaren bij het ondernemerschap. Zo kan ze haar aanbod zo goed mogelijk afstemmen op hun behoeften. Ondernemers gaven aan graag hulp te krijgen bij het vinden van geschikte mensen, maar vaak verstrikt te raken in een woud van loketten. Bovendien is het op gang krijgen van hulp soms lastig waardoor zelf oplossen sneller is. Vertegenwoordigers van VNO-NCW en UWV maakten meteen van de gelegenheid gebruik om de bezoekers te wijzen naar de juiste ingangen en matching events zoals binnenkort in Leeuwarden, Emmen en Groningen.

In het tweede deel van de bijeenkomst werd duidelijk dat gesprekken over bijvoorbeeld werkplezier en ambities op veel  plekken  informeel gevoerd worden. Bedrijven die er meer werk van willen maken merken op dat ze het er vaak te druk voor hebben. OSB en RAS reikten de aanwezige ondernemers tools en subsidiemogelijkheden aan die investeringen hierin helpen verlichten.

Gerelateerd