OSB regiobijeenkomst in Panheel: Verbinding maken en houden met personeel is essentieel

Vereniging 10 februari 2020

OSB regiobijeenkomst in Panheel: Verbinding maken en houden met personeel is essentieel

Bezoekers van de OSB regiobijeenkomst op donderdag 6 februari in het Limburgse Panheel zijn huiswaarts gekeerd met inspiratie en concrete tips voor hun personeels- en veiligheidsbeleid.

Veilig werken en arbeidsmobiliteit
Tijdens de bijeenkomst werd een overzicht geschetst van de onderwerpen waar de branche zich in de huidige cao-periode op concentreert: verzuim, opleidingen, arbeidsmobiliteit en veilig en plezierig werken. De deelnemers discussieerden in groepjes over middelen die ze zelf al inzetten ter bevordering van veiligheid en arbeidsmobiliteit. Verbinding zoeken met medewerkers en voortdurend aandacht vragen voor veiligheidsmaatregelen waren veel gehoorde oplossingen.

Experts

Extra hulpmiddelen
Daarna vertelde Jeroen Veldboer, een van de twee directeuren van OSB, over aanvullende middelen die hen hierbij kunnen helpen: van subsidies voor scholing en gespreksvaardigheden tot ondersteuning door consultants. Vertegenwoordigers van de RAS, dat onder meer de verstrekking van deze branche brede hulpmiddelen coördineert, gaven inzicht in specifieke subsidievoorwaarden.

Arbeidsmarktkrapte het hoofd bieden
VNO NCW en UWV schetsten een beeld van de regionale ruimte op de arbeidsmarkt, en gaven tips hoe ondernemers de krapte het hoofd kan bieden. Bijvoorbeeld door personeel te boeien en te binden, werk anders te organiseren en nieuw talent aan te boren.

Contact
Benieuwd geworden naar de subsidies en hulpmiddelen die in het kader van de cao voorhanden zijn? Neem dan contact op met Schoonmakend Nederland.