OSB Verzekeringsdienst: Het belang van een bedrijfsschadeverzekering voor jouw onderneming

Vereniging 24 februari 2020

OSB Verzekeringsdienst: Het belang van een bedrijfsschadeverzekering voor jouw onderneming

Als er in jouw onderneming sprake is van (brand)schade, heb je vaak niet alleen te maken met de herstelkosten van de schade zelf, maar ook met de gevolgen van die schade voor de bedrijfsvoering: de zogenaamde gevolgschade. Het kan immers zijn dat het bedrijf geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen. De inkomsten (omzet) lopen dan terug, terwijl de vaste lasten grotendeels op hetzelfde niveau blijven.

Met een bedrijfsschadeverzekering verzeker je je tegen deze financiële gevolgschade. In geval van materiële schade aan de opstal en/of de inhoud ontvang je, over een vooraf overeengekomen periode, een uitkering waarvan je de vaste lasten kunt betalen en waardoor de brutowinst gehandhaafd blijft. Voor de continuïteit van de onderneming is deze verzekering dus van groot belang.

Expert

Voorkom onderverzekering bij jouw bedrijfsschadeverzekering
Het jaarlijks controleren van het verzekerde jaarbelang (en indien nodig aanpassen) is van groot belang om onderverzekering te voorkomen. Je kunt op twee manieren de juiste verzekerde som berekenen. Dit kan door de variabele kosten af te trekken van de omzet of door de netto winst (voor de belasting) en de vaste kosten bij elkaar op te tellen.

Daarnaast is het raadzaam om ook rekening te houden met de verwachtingen voor het komende jaar. Als je een sterke groei of daling in jouw bedrijf verwacht, dan kan hiermee rekening worden gehouden bij het bepalen van de verzekerde som. Daarnaast is het ook verstandig om te controleren of de verzekerde uitkeringstermijn van de bedrijfsschadeverzekering nog wel bij jouw bedrijf past.

Advies op maat
Heb je vragen over de bedrijfsschadeverzekering of wil je een vrijblijvend persoonlijk advies voor jouw bedrijf? Dan helpt OSB Verzekeringsdienst je hier graag bij. Je kunt contact opnemen met onze adviseur Lesley Haffmans, hij is bereikbaar op 06-11329565 of via e-mail.

Gerelateerd