OSB Verzekeringsdienst: Onnodige kosten voorkomen? Controleer de Whk-beschikking.

Vereniging 24 februari 2020

OSB Verzekeringsdienst: Onnodige kosten voorkomen? Controleer de Whk-beschikking.

Eind 2019 heb je van de Belastingdienst de beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk) 2020 ontvangen. De ervaring leert dat deze premieberekening fouten kan bevatten. Fouten die je onnodig veel geld kunnen kosten! Het loont dus om de beschikking goed te (laten) controleren. Na ontvangst van de beschikking heb je zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Ondanks dat deze bezwaartermijn is verlopen kun je, indien de Whk fouten bevat, alsnog een herzieningsverzoek indienen. Het (laten) controleren van de Whk kan dus nog steeds lonen.

Expert

Wat is de Whk?
De Whk is de pot waaruit de WGA- en Ziektewetuitkeringen worden betaald. Als werkgever betaal je hieraan mee door middel van de premie Werkhervattingskas, ook wel de premie Whk. Deze premie kan oplopen tot 5,12% van de loonsom en komt soms zelfs bovenop de loonschade van de zieke en/of arbeidsongeschikte medewerkers.

Hoe controleere de beschikking?
Om de Whk te begrijpen moet je inzicht hebben in de factoren die de hoogte van jouw premie bepalen, zoals:

  • Jouw gemiddelde loonsom.
  • De verhouding tussen de aan jouw toegerekende uitkeringslast en uw loonsom.
  • Jouw sectorindeling.
  • De jaarlijks veranderende premieparameters van UWV.
  • De constant vernieuwende wet- en regelgeving.

Hulp nodig bij de controle?
OSB Verzekeringsdienst helpt je graag bij de controle van de Whk-beschikking op basis van no cure no pay: je betaalt ons slechts een percentage van de directe kosten die je kunt besparen. Is bezwaar niet zinvol of is de beschikking juist? Dan betaalt je niets.
Je kunt jouw Whk-beschikking per e-mail sturen of per post naar: OSB Verzekeringsdienst, t.a.v. Gedifferentieerde premiecontrole, Postbus 8789, 3009 AT Rotterdam.

Heb je vragen?
Dan kun je contact opnemen met de OSB Verzekeringsdienst via 010-288 44 22 of via e-mail. Wij helpen je graag!

Gerelateerd