Drie nieuwe bestuursleden benoemd

Vereniging 18 juni 2020

Drie nieuwe bestuursleden benoemd

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering op 18 juni zijn Ron Fennema (Vebego)Olivier Laméris (Gom) en Edu Peek (ISS Facility Services) benoemd als nieuwe leden van het Algemeen Bestuur van OSB. 

Expert

Er werd gelijktijdig afscheid genomen van Albert van der Meulen (Gom) en Michel Möller (Vebego).
Ook werd Gerrie Westenbrink herbenoemd als bestuurslid en penningsmeester

Bekijk de video waarin de nieuwe bestuursleden zich voorstellen en de vertrekkende bestuursleden kort terugblikken: