Investeren in basisvaardigheden van werknemers? Tel mee met Taal stelt subsidie beschikbaar

Nieuws 11 januari 2021

Investeren in basisvaardigheden van werknemers? Tel mee met Taal stelt subsidie beschikbaar

Via Tel mee met Taal is subsidie beschikbaar voor werkgevers om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers. In 2021 is 6 miljoen euro extra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag 8,8 miljoen euro is.

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk aan tijdelijke arbeidsplaatsen, proefplaatsen, beschut werk, et cetera.

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F.

Expert

Voordelen
Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Wie kan aanvragen
Een werkgever kan een subsidieaanvraag namens hem- of haarzelf indienen, maar ook namens hemzelf en één of meer andere werkgevers. De aanvragende werkgever treedt in dat laatste geval op als penvoerder.

Beschikbare bedragen
Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van een opleidingstraject. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting.

Deadline 28 februari
Je kunt aanvragen tot en met 28 februari 2021 indienen. De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal.

Meer informatie 
Meer informatie over de subsidieregeling vind je op de website van Tel mee met Taal.

Gerelateerd