Reinigingsmiddelen centraal tijdens ‘Inspiratiesessie Duurzaamheid’ op 2 maart a.s.

Vereniging 11 februari 2021

Reinigingsmiddelen centraal tijdens ‘Inspiratiesessie Duurzaamheid’ op 2 maart a.s.

Als vervolg op de open conferentie over duurzaamheid in februari organiseert Schoonmakend Nederland op dinsdag 2 maart a.s. de eerste inspiratiesessieReinigingsmiddelen staan dan centraal. De online sessie is toegankelijk voor leden en vindt van 10.00-11.30 uur plaats.  

Spreker   
Tijdens de inspiratiesessie op 2 maart verzorgt Lisa Sligting, duurzaamheidsmanager (NVZ - Schoon, Hygiënisch, Duurzaam) een inleiding. Zij gaat in op de volgende onderwerpen: 

- Microplastics
- Wetgeving en milieu-impact 
- H
et milieu-gevaarlijk symbool
- Hoe leveren schoonmaakproducten al een bijdrage aan duurzaamheid?  

Daarna is er uitgebreid ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen. 

Experts

Duurzaamheid 
Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke onderwerpen en vragen om een sector brede benadering. Opdrachtgevers zetten het thema duurzaamheid, en de vraag wat jouw bedrijf daaraan bijdraagt, steeds prominenter op de agenda bij onderhandelingen en aanbestedingen. Schoonmakend Nederland gaat leden de komende jaren faciliteren om oplossingen te bedenken en te implementeren. Daarom bieden wij verschillende inspiratiesessies over duurzaamheid. Met een interactief programma verkennen en verdiepen we het thema en stellen vast welke vervolgstappen we kunnen zetten.  

Voor meer informatie en suggesties, stuur een e-mail naar Jasper van der Schoot. 

Meld je aan voor de inspiratiesessie op 2 maart

Voor in de agenda
Op maandag 15 maart vindt de tweede inspiratiesessie over duurzaamheid plaats. Dan staat het duurzaam gebruik van machines centraal.  

Gerelateerd