Vragen & Antwoorden over coronavirus en de schoonmaakbranche

Achtergrond 4 maart 2021

Vragen & Antwoorden over coronavirus en de schoonmaakbranche

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden op vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de bedrijfsvoering. 

Laatste update: 4 maart 2021

Expert

Bedrijfsvoering: gevolgen coronavirus voor het bedrijf:

Schoonmaker in vitale beroepsgroepen

Verplichtingen/rechten werkgever / werknemer:

Veiligheid

Nadere afspraken met klanten

 1. Om continuïteit te waarborgen wil ik aan de klanten voorstellen dat er beperkt wordt gewerkt en alleen essentiële werkzaamheden worden gedaan zoals de containers buiten zetten, entrees netjes van VvE’s en liften knap; kan dat?
  Ja dat kan, zoek vooral het overleg met de klant gelet op de bijzondere omstandigheden.

 2. Vraag of er gespecialiseerde bedrijven zijn om de kantoren schoon te maken als er sprake is van een corona-uitbraak. Volgens een leverancier zijn die bedrijven er.
  Elk zichzelf respecterend schoonmaakbedrijf moet een schoonmaak kunnen doen. Virussen leven slechts korte tijd en met normale middelen is dat heel goed te doen, wellicht als de opdrachtgever dat wil toch iets aanpassen aan middelen. Belangrijk is dat contactpunten en sanitair vaker schoongemaakt worden.

 3. Opdrachtgever vraagt hoe schoonmaakbedrijf extra gaat schoonmaken ivm corona en wat ze doen?
  Gewoon goed schoon blijven maken als altijd, misschien iets vaker. Richtlijnen van het RIVM: contactpunten vaker schoonmaken, sanitaire wellicht iets vaker schoonmaken, gebruik van speciale middelen is niet nodig, zeep werkt prima, soms is gebruik van alcohol ook op zijn plaats, zorgen voor een goede (persoonlijke) hygiëne, instructies verspreiden over handen wassen, begroeten etc.
  Hoeveel zin heeft extra poetsen?
  Het helpt om contactoppervlakten goed schoon te houden omdat het virus kortstondig kan overleven op deze oppervlakten. Denk bijvoorbeeld aan trapleuningen, deurkrukken, kranen, telefoons etc.

  Zie voor meer informatie: Breid basisregels uit met schoonmaak en goede hygiene

 4. Als er veel wordt gewerkt in trappenhuizen dan valt bij schoonmaak in portalen niet altijd te borgen dat de juiste afstand gehouden kan worden (minimaal 1,5 meter). Het is onvoorspelbaar wanneer bewoner deur open doet en naar buiten komt. Hoe dit af te stemmen met opdrachtgever (wel/niet werken) en hoe met werknemer?
  Treed in overleg met de opdrachtgever. Maak werkafspraken over het coronavirus en vraag of dit als mededeling onder de bewoners verspreid kan worden (mededelingenbord, mededeling in het trappenhuis/op de deuren/in de lift).
  Strekking van de mededeling: Het trappenhuis wordt schoongemaakt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Houd daarbij rekening met de schoonmaker, door gepaste afstand te houden. Wacht even als hij/zij aan het werk is of kies een andere route. Geef als het mogelijk is de werktijden aan.
  Als u beschikt over waarschuwingsborden (slipgevaar!), zet die dan neer met de corona-afspraken (wacht even, houd afstand etc.).

  Panden sluiten/minder vaak schoonmaken of zelfs helemaal niet meer

 5. Mijn klant heeft zijn pand gesloten. In de tussentijd wil hij minder/geen diensten van mij afnemen. Mag ik wel gewoon factureren?
  De schoonmaakwerkzaamheden die zijn vastgelegd in het contract moet de klant betalen, zelfs al verleen je de diensten niet langer, op verzoek van de klant. Het bedrijfspand staat er nog steeds en kan in principe worden schoongemaakt. Sluiting is daarmee een keus van de klant. Hij kan zich daarom niet beroepen op overmacht, tenzij er in de inkoopvoorwaarden iets anders is overeengekomen (bijvoorbeeld een uitbreiding van de definitie van ‘overmacht’). Check wel of de inkoopvoorwaarden op de juiste wijze zijn toegepast.

  We adviseren om in gesprek te gaan met de opdrachtgever: is er geen andere oplossing mogelijk, bijvoorbeeld het uitstellen van werk? Neem de kosten niet zomaar voor eigen rekening.

  Check ook of het contract de opdrachtgever toestemming geeft om het contract tussentijds op te zeggen. Is dat het geval, dan moet je afwegen of je toch niet wilt meewerken aan een tijdelijke wijziging van de opdracht. Je krijgt anders te maken met ingewikkelde contractwisselingsvraagstukken.  

  Weten of jouw klant het contract tussentijds op mag zeggen? De cao-helpdesk van Schoonmakend Nederland checkt je contract en inkoopvoorwaarden gratis op de beëindigingsmogelijkheden!

 6. Sluiting van objecten: zijn schoonmaakbedrijven verplicht om werknemers dan over te plaatsen?
  Als er nog - voldoende - werk op andere objecten is, dan zou het advies zijn inderdaad laat de werknemer op een ander object werken. Houdt daarbij wel rekening met eventuele reiskostenvergoeding (art. 34 lid 3 cao) als de werknemer verder weg wordt geplaatst.

 7. Kan een opdrachtgever zo maar opzeggen wegens het coronavirus?
  Uiteraard kan een opdrachtgever altijd opzeggen om welke reden dan ook indien het contract (voor bepaalde tijd) een opzegbevoegdheid aan de opdrachtgever geeft om (tussentijds) op te zeggen. Daar kan hij ook gebruik van maken als u niet meewerkt aan de werkvermindering wegens het Coronavirus. Weten of dat ook in uw situatie wel kan, laat dan uw contract en/of verkoop- of inkoopvoorwaarden checken. Dat kan via onze cao-helpdesk!

  Mocht opzegging contractueel mogelijk zijn dan wilt u dat wellicht voorkomen door mee te werken aan de tijdelijke wijziging van de opdracht tot schoonmaken. Vervolgens kunt u die omzetvermindering (waar u onder dreiging van algehele opzegging in toestemt) meenemen bij een beroep op de NOW.

  Compenseren van de schade

 8. Worden op sectorniveau steunmaatregelen afgesproken? 
  Ja, er zijn inmiddels diverse steunmaatregelen afgesproken en al gereed of nog in uitwerking. Het gaat om de volgende afspraken:

  1. Start helpdesk voor werknemers en leidinggevenden voor veilig werken
  Sociale partners hebben besloten om via de RAS een speciale vragenlijn voor werknemers beschikbaar te stellen. Werknemers kunnen daar terecht met vragen over veilig werken en Corona. Dit kan belangrijk zijn als de werknemer twijfelt of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en/of schoonmaakmiddelen worden gebruikt. Veel antwoorden kunnen werknemers ook vinden op de website: www.ras.nl/vragenlijn-over-veilig-werken-en-corona.

  De vragenlijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 en van 13.30 tot 17.00 op telefoonnummer 073-6200469. Werknemers kunnen ook vragen stellen via info@ras.nl.

  2. Mobiliteitscentrum voor uitwisseling personeel
  Ook is er een mobiliteitscentrum die schoonmaakbedrijven de mogelijkheid biedt om elkaars personeel te kunnen uitlenen. De medewerkers blijven in dienst en de verantwoordelijkheid van de eigen werkgever, maar worden uitgeleend aan collega-bedrijven in de regio. Hiermee blijven mensen aan het werk en wordt een veilige en schone werk- en leefomgeving gegarandeerd. Het Mobiliteitscentrum Schoonmaak matcht vraag-en-aanbod op regionaal niveau.”

  Schoonmaakondernemers die gebruik willen maken van het Mobiliteitscentrum, kunnen contact opnemen met Schoonmakend Nederland via telefoonnummer 073 648 38 50 optie 2 of zich aanmelden via een aanmeldingsformulier

  WAB en WW-premiedifferentiatie
  Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg).
  Daarom heeft het kabinet nu besloten om voor het jaar 2020 en 2021 een generieke uitzondering te maken voor de 30% herzieningssituatie. Dat betekent dat geen enkele werkgever over dit jaar en volgend jaar de WW-premie op grond van de 30%-situatie hoeft te herzien.


  Op 21 januari heeft het kabinet het derde steun- en herstelpakket voor ondernemers én werkenden verruimd en verbreed. Onderstaand worden de belangrijkste maatregelen op een rij gezet worden.


  Steun- en herstelpakket, 25 januari 2021 (Rijksoverheid).jfif
  Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt, 27 oktober 2020 (Rijksoverheid).jpg

  NOW blijft van kracht
  De Now-regeling blijft onverminderd van kracht. Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet onder andere ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

  Het loket om NOW3.2 aan te vragen (tijdvak januari, februari en maart, de 4e aanvraagperiode UWV) is geopend van 15 februari tot en met 14 maart 2021.

  De geplande versoberingen in de NOW3.3 zijn van de baan. Dat heeft het kabinet op donderdag 21 januari bekend gemaakt.

  Het gaat dan om het tijdvak van 1 april tot 1 juli (= 5e UWV-aanvraagperiode). Voor de NOW3.2 - tijdvak 1 januari tot 1 april (= 4e UWV-aanvraagperiode ) – was daar al eerder toe besloten. Verder zal tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.

  NOW, 21 januari 2021 (Rijksoverheid).png


  TVL verder uitgebreid vanaf kwartaal 1 2021
  De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid in Q1 2021. Bedrijven en zzp’ers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen.

  De aangekondigde uitbreiding van de TVL in de persconferentie van 21 januari 2021 is nog niet actief bij de opening van de TVL Q1 2021. De invoering hiervan kost tijd. Tot de wijzigingen zijn doorgevoerd, berekent RVO de subsidie volgens de huidige voorwaarden. In de meeste gevallen kan een ondernemer gewoon TVL aanvragen. De ondernemer ontvangt dan later een extra betaling. Bedrijven die voor het eerst toegang krijgen tot de TVL, kunnen niet direct subsidie voor Q1 2021 aanvragen. Zie de uitleg verderop deze pagina. Houd deze website, RVO en KVK in de gaten of meldt u aan voor updates van RVO.

  De uitbreidingen van de TVL op een rij:
  - De TVL komt beschikbaar voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor niet-mkb bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
  - Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Dit was 50% oplopend tot 70%.
  - Het minimumbedrag aan vaste lasten van een bedrijf wordt verlaagd naar €1.500 per kwartaal. Dat was €3.000. Hierdoor krijgen meer kleinere bedrijven toegang tot de TVL. Het aandeel vaste lasten wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, niet met de werkelijke vaste lasten van het bedrijf.
  - Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd naar €1500. Dat was €750.
  - Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd naar €550.000 voor mkb-bedrijven (maximaal 250 medewerkers) en €600.000 voor niet-mkb bedrijven (meer dan 250 medewerkers). Dat was maximaal €90.000.
  - Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. Deze wordt nog uitgewerkt en gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 open.
  - Deze intensivering van de TVL gaat ook gelden voor het tweede kwartaal van 2021. De TVL wordt niet afgebouwd.
  U kunt op 15 februari 2021 vanaf 12:00 uur tot 30 april 2021 voor 17:00 uur voor het eerste kwartaal van 2021 de TVL aanvragen bij RVO.
  Voor de TVL wordt € 3,8 miljard extra beschikbaar gemaakt voor steun aan bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.

  TVL, 24 februari 2021 (Rijksoverheid).png

  Tozo
  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is tot de zomer van 2021 verlengd.

  De Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum kunnen binnen de huidige regeling aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud. De nieuwe regeling kijkt daarnaast ook beperkt naar de financiële middelen van de zelfstandige, zoals bank- en spaarsaldi en aandelen. Zelfstandigen met beschikbare geldmiddelen niet hoger dan €46.520 komen in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ander vermogen, zoals uit een eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

  Gemeenten, die de Tozo uitvoeren, krijgen ook extra middelen om coaching, advies en bij-of omscholing aan te bieden. Zij starten uiterlijk 1 januari 2021 met deze aanvullende dienstverlening.

  Tozo, 21 januari 2021 (Rijksoverheid).jpg

  Uitstel van betaling van belastingen
  Om liquiditeitsproblemen bij ondernemers te voorkomen kan uitstel van betaling voor belastingen worden aangevraagd. De aflossingstermijn van 24 maanden wordt verlengd naar 36 maanden, en de aflossing van opgebouwde schulden start pas vanaf 1 oktober 2021.

  Op de website van de Rijksoverheid vind je een uitgebreide beschrijving van alle maatregelen. 


  Schoonmaker in vitale beroepsgroepen

 9. Kunnen werknemers door opdrachtgevers worden geweigerd, bijv omdat ze uit Brabant komen? Of werknemers worden weggestuurd door opdrachtgever vanwege hoest, wat nu?
  Nee dat kan niet zo maar. Ga in overleg met de opdrachtgever en leg de regels uit en bespreek hoe je de schoonmaker op een veilige manier zijn werk kan doen.

  Schoonmaken is niet expliciet toegevoegd aan de lijst van de cruciale beroepen, maar maakt wel onderdeel uit van de vitale processen. Veelgestelde vragen over kinderopvang (Rijksoverheid). "De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.”
  en Minister positief over schoonmaak is een vitale beroepsgroep.
  Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

  Als een huisgenoot van werknemer koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan blijft het hele gezin/huishouden thuis. Totdat de uitslag van de test bekend is. Dit geldt ook voor mensen in vitale en cruciale beroepen. Komt uit de test dat de huisgenoot het coronavirus heeft, dan blijft iedereen in het huishouden thuis en hoort het huishouden van de GGD wat het moet doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben. 

  Op de website van het RIVM is naar voren gekomen dat ook werknemers in vitale processen en cruciale beroepen thuis dienen te blijven bij milde klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). 

  Verplichtingen/rechten werknemer/werkgever

  Werkplek/object is gesloten

 10. Moet de werknemer daar toch heen?
  Dat heeft geen zin als het object geheel is gesloten, tenzij je met de opdrachtgever kunt afspreken dat er grote/extra schoonmaakwerkzaamheden kan worden gedaan.

 11. Kunnen de werktijden of werkdagen op het object worden aangepast?
  Ja, werkgevers kunnen deze zaken wijzigen om zoveel mogelijk werk te kunnen blijven doen. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld de werktijden worden aangepast. De wijziging moet wel redelijk zijn. Er dient volgens artikel 8 CAO rekening te worden gehouden met de belangen van de werknemer. De tijdelijke wijziging van werktijden of werkdagen op het object (bijvoorbeeld van het weekend naar door de week) leidt er niet toe dat de werknemer de toeslagen bijzondere uren verliest. Dit omdat het om een tijdelijke wijziging gaat door de coronacrisis.

 12. Het object waar normaal gesproken wordt schoongemaakt is gesloten. Wat nu?
  De werkgever moet het overeengekomen werk/aantal uren aanbieden. Als dat niet kan op het object waar de werknemer normaal gesproken werkt, kan de werkgever werkzaamheden op een ander object aanbieden. Is dit er niet? Dan betaalt de werkgever het normale loon door inclusief de gebruikelijke toeslagen (artikel 1 lid 8 CAO). De werknemer is niet verplicht om vakantie uren op te nemen. De werkgever kan een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3). Meer informatie over de regeling is hier terug te vinden.

 13. Kan de werknemer tijdelijk op een ander object met andere werktijden worden geplaatst?
  Ja en het is belangrijk dat werkgever en werknemer hierover met elkaar in gesprek gaan en samen kijken wat er mogelijk is. In deze tijd van de coronacrisis is schoonmaakwerk nog belangrijker en dus van belang om het schoonmaakwerk zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat kan ook op andere objecten. Voor het wijzigen van de werktijden (of bijvoorbeeld de werkdagen) geldt artikel 8 van de CAO. Dit houdt in dat de werknemer binnen redelijke grenzen een verandering zal moeten accepteren. Aan de andere kant moet de werkgever rekening houden met de belangen van de werknemer. De meerkilometers woon-werkverkeer worden ook bij een tijdelijke overplaatsing vergoed (artikel 34 lid 3 CAO).

 14. Het object gaat weer open. Wat betekent dat voor mijn tijdelijke overplaatsing?
  Als de werknemer tijdelijk is overgeplaatst naar een ander object zal hij normaal gesproken dan weer terugkeren naar zijne oude object. Het kan echter zijn dat daar nog onvoldoende werk beschikbaar is zodat terugkeer nog niet mogelijk is. Wellicht wil de werknemer graag op het nieuwe object blijven werken. Het advies is dat werkgever (leidinggevende) en werknemer daarover met elkaar in gesprek gaan.

 15. Wat betekent een tijdelijke overplaatsing voor mijn toeslag bijzondere uren?
  Als een werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst kunnen de werktijden en/of werkdagen wijzigen. Het kan zo zijn dat op het vaste werkobject een toeslag bijzondere uren wordt betaald bijvoorbeeld voor werk in het weekend. Bij een tijdelijke overplaatsing naar werk op bijvoorbeeld vrijdag blijft deze toeslag toch behouden gelet op het tijdelijk karakter van de overplaatsing tijdens de coronacrisis. Als er op het tijdelijke werkobject ook sprake is van werk op uren waarvoor de toeslag bijzondere uren geldt, wordt dit verrekend met de toeslag bijzondere uren op het vaste werkobject.

  Voorbeelden: een werknemer werkt op een object met 5 uur per week de toeslag bijzondere uren van 30%. Als deze werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst naar een object waar geen bijzondere uren gelden, behoudt de werknemer deze toeslag over 5 uur per week. Als deze werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst naar een object waar de toeslag bijzondere uren 10 uur per week geldt, ontvangt de werknemer over 10 uur per week de toeslag bijzondere uren (maar niet over 15 uur per week, 5 uur wordt dan verrekend).

 16. Wat betekent een tijdelijke overplaatsing voor een contractwisseling?
  Als een werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst, komt de werknemer nog steeds in aanmerking voor een aanbieding bij een contractswisseling op zijn vaste werkobject (artikel 38 CAO). De situatie zoals die gold op 1 maart 2020 blijft bepalend en wordt als het ware bevroren. Van de tijdelijke overplaatsing hoeft daarom ook geen objectmelding te worden gemaakt op de loonstrook.

 17. Wat te doen als de overplaatsing langere tijd duurt?
  Als een werknemer vanwege de coronacrisis tijdelijk is overgeplaatst, is het advies aan werkgever en werknemer om daarover met elkaar in overleg te blijven zeker als de overplaatsing al langere tijd duurt. Dit kan bijvoorbeeld via het jaargesprek (artikel 40 CAO). Bespreek in een open en reëel gesprek of het bevalt en wat de situatie is op het vaste werkobject van werknemer. In dit gesprek kan ook aan bod komen of de werknemer, op vrijwillige basis, vast wil worden overgeplaatst en welke mogelijkheden de werkgever daarbij heeft.
                                                                                                                                                                                                                                            
 18. Wat is passend / niet passend werk?
  Bij passend werk gaat het om het soort werk, de hoogte van het loon en de reisduur. Werk is passend als de werknemer het werk in lichamelijk opzicht aan kan en wanneer de werknemer daar de kennis en ervaring voor heeft. Bij de vraag of het werk passend is, kunnen ook andere omstandigheden een rol spelen, zoals de werktijden, de zorg voor gezinsleden, gezondheidsproblemen en gewetensbezwaren. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen mogelijkheden zijn voor kinderopvang, kan werk dat normaal als passend wordt beschouwd, om persoonlijke redenen alsnog niet passend zijn.
  De werkgever en werknemer moeten in goed overleg naar de mogelijkheden kijken om te bepalen wat passend is. Door in gesprek te gaan wordt voorkomen dat de werknemer het gevoel krijgt gedwongen te worden ander passend te werk te moeten doen.

 19. Welk salaris moet worden betaald als de werknemer ander werk gaat doen?
  De werknemer houdt minimaal hetzelfde salaris en arbeidsvoorwaarden als ander werk wordt gedaan. Als de werknemer lager beloond werk gaat doen, behoudt die toch het huidige salaris. Als de werknemer hoger betaald werk gaat doen, dan gaat de werknemer tijdelijk meer verdienen. De werknemer ontvangt dan een extra toeslag conform de cao zolang het andere werk wordt gedaan.

 20. Moet werkgever salaris toch doorbetalen, ook als er geen alternatief werk is?
  Ja dit valt in de risicosfeer van de werkgever

 21. Er is minder werk en nu komt de werknemer niet aan zijn contracturen. Moet de werknemer dit later inhalen of wordt dit van zijn loon ingehouden?
  In de CAO is geen algemene regeling opgenomen voor het inhalen van uren die de werknemer betaald heeft gekregen, maar waar de werknemer niet voor heeft gewerkt. Dat betekent dat de werkgever de contracturen dus moet betalen. Het staat de werknemer natuurlijk wel vrij om met de werkgever af te spreken dat dit soort uren of een deel daarvan, op een ander moment worden ingehaald. Voor schoonmaak bij hotels en op scholen gelden aparte regels (zie hierna). Als er sprake is van minimaal 20% omzetverlies, kan de werkgever een beroep doen op de NOW.

 22. Er worden gemiddeld meer uren gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Nu is er minder werk en betaalt de werkgever alleen de contracturen. Mag dat?
  A: De werkgever moet in elk geval de contracturen betalen. Als is afgesproken dat de werknemer tijdelijk meer uren werkt, dan moeten die meeruren ook worden betaald voor zolang als die afspraak is gemaakt. Is er geen afspraak gemaakt maar heeft de werknemer in de afgelopen 3 maanden toch meer uren gewerkt, dan kan de werknemer met een beroep op het zogenaamde rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst de werkgever vragen om de arbeidsovereenkomst aan te passen aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. Als de werkgever het daar niet mee eens is, dan moet hij aantonen dat het rechtsvermoeden niet juist is door aan te tonen dat het gaat om tijdelijk meerwerk (een zogenaamde pieksituatie bijv. veel vervanging van collega’s die ziek waren of met vakantie zijn geweest of tijdelijk werk). Komen werknemer en werkgever er samen niet uit dan kan de rechter worden gevraagd om hierover te beslissen.

 23. Een mup-overeenkomst voor 8 tot 20 uur per week. Hoeveel uur moet de werknemer doorbetaald krijgen?
  Werkt een werknemer niet altijd hetzelfde aantal uren? Dan telt het gemiddeld aantal uren van de laatste drie periodes. Die moet de werknemer betaald krijgen. Bij een min-max-contract geldt dus niet het minimaal aantal uren van het contract, maar het gemiddelde aantal uren van de laatste drie periodes (met in dit geval een minimum van 8 uur per week en geen maximum). Het gaat dan om de laatste drie periodes waarin gewerkt is voordat de werkzaamheden vanwege Corona kwamen te vervallen.

 24. Schoonmaak in een hotel met een spaarurenregeling. Er is minder werk en nu kom ik niet aan mijn contracturen. Moet ik dit later inhalen of wordt dit van mijn loon ingehouden?
  Vanwege de uitbraak van corona kwamen veel hotels in 2020 stil te liggen. Daarom werden per 1 maart 2020 de spaaruren (min-uren en plus-uren) bevroren en werd uitgegaan van de contractueel overeengekomen uren (wijzigingen die in de loop van maart al hebben plaatsgevonden tot uiterlijk 17 maart 2020, werden wel gerespecteerd en niet gecorrigeerd).

  Inmiddels zien we in 2021 dat er nog grote verschillen zijn tussen hotels vooral in de Randstad (met nog steeds een abnormaal negatieve (kamer-)bezetting ) en hotels daarbuiten met weer een meer normalere (kamer-)bezetting. Voor 2021 wordt daarom afgesproken om de bevriezing van de spaaruren nog steeds te handhaven voor die gebieden in de Randstad waar de hotelsector door de coronacrisis nog steeds zwaar is getroffen (hoofdzakelijk in de grote steden). Voor de overige gebieden en dan met name daar waar weer een meer normalere (kamer-)bezetting wordt verwacht binnen de hotels, kan de spaarurenregeling weer worden toegepast. Echter gelet op de aanhoudende onzekerheid vanwege corona wordt de opbouw van min-uren beperkt tot 10% van de contracturen met een maximum van 2 weken (dus bijvoorbeeld . een werknemer die 15 uur per week werkt kan opbouwen tot maximaal 30 min-uren). Werknemers blijven vanzelfsprekend wel recht houden op doorbetaling van de contractueel overeengekomen uren.

 25. Schoonmaak op een school met gebruik van het model scholencontract. Werknemer werkt nu niet omdat de school gesloten is en krijgt zijn uren doorbetaald. Hoe zit dit in de vakantie?
  De afspraken uit het contract lopen gewoon door. Er verandert feitelijk niets. Bij dit contract kiest de werknemer ervoor om tijdens de periode van sluiting onbetaald verlof op te nemen voor zover hij te weinig vakantieuren heeft opgebouwd. Als er bij schoonmaak op een school wordt gewerkt volgens het model spaarurenregeling lopen de gemaakte afspraken dus door.

  Verlof en/of calamiteitenverlof

 26. Kan de werknemer worden verplicht om vakantiedagen op te nemen?
  In beginsel geldt er de verplichting om het overeengekomen werk aan te bieden. Als dat niet kan op het object waar de werknemer normaal gesproken werkt, kan de werkgever werkzaamheden op een ander object aanbieden.
  Is dit vervangende werk er niet? Dan betaalt de werkgever het normale loon door inclusief de gebruikelijke toeslagen (artikel 1 lid 8 CAO). De werknemer is in dit geval niet verplicht om vakantie-uren op te nemen.
  Indien de werknemer zelf niet naar een ander object wil, dan kan de werknemer verlofuren opnemen.

 27. Feestdagen. Welke dagen zijn dat en hoe ga ik daar nu mee om volgens de CAO?
  Volgens de cao zijn er in 2021 de volgende feestdagen:
  - Nieuwjaarsdag (1 januari 2021)
  - 1e en 2e Paasdag (zondag 4 april en maandag 5 april 2021) 
  - Koningsdag (dinsdag 27 april 2021)
  - Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei 2021)
  - 1e en 2e Pinksterdag (zondag 23 mei en maandag 24 mei 2021)
  - 1e en 2e Kerstdag (zaterdag 25 en zondag 26 december 2021)

  De situaties zoals genoemd in artikel 19 CAO zijn van toepassing:
  - Er wordt gewerkt op een feestdag. Er geldt een toeslag van 150% op het basisuurloon.
  - Het object is op een feestdag gesloten en de werknemer werkt normaal gesproken op deze dag op dit betreffend object. De werknemer ontvangt dan zijn normale loon;
  - De werknemer is ingeroosterd op een feestdag maar wil een vrije dag. De werknemer kan de werkgever verzoeken om vrij te zijn. De werknemer komt dan in aanmerking voor doorbetaling van zijn loon, maar niet voor de feestdagentoeslag. Er hoeven geen vakantieuren te worden ingehouden.

 28. Is er in 2021 een extra vrije dag op de verjaardag of op 1 mei?
  De werknemer krijgt net als vorig jaar, ook in 2021 op jaarbasis, één extra vrije dag op 1 mei of de verjaardag. De werknemer bepaalt op welke dag hij vrij wil hebben. Deze keuze kan niet afgewezen worden, tenzij er aantoonbaar bedrijfseconomische omstandigheden zijn die het opnemen van de vrije dag onmogelijk maken. Er zal dan direct een vervangende vrije dag afgesproken worden. Er is sprake van betaald verlof.
 29. Opnemen en wijzigen van vakantie. En, hoe gaan we nu om met de zomervakantie 2021?
  CAO-partijen hebben een afspraak gemaakt die afwijkt van de wet. Uitgangspunt bij het opnemen van vakantieuren is dat het initiatief bij de werknemer ligt. Het is aan de werknemer om een vakantie aan te vragen en ook om een verzoek tot wijziging in te dienen. De werkgever zal deze wens van de werknemer respecteren, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Eventuele gewichtige redenen moet de werkgever binnen twee weken na het wijzigingsverzoek kenbaar maken. Belangrijk is dat werkgever en werknemer in goed overleg naar een oplossing zoeken. Ook de werkgever kan bij gewichtige redenen, na overleg met de werknemer, de vakantie wijzigen. Eventuele schade die de werknemer hierdoor leidt, dient de werkgever dan te vergoeden.
  Het advies aan werkgever en werknemer is om tijdig met elkaar in overleg te gaan over de zomervakantie 2021. Ook een langere vakantiewens van de werknemer, van bijvoorbeeld 6 weken in de zomer, kan dan aan bod komen. Prik vervolgens samen een datum, bijvoorbeeld 1 mei 2021, om te bepalen of deze geplande zomervakantie, gelet op de coronasituatie van dat moment, door kan gaan. Mocht de zomervakantie niet door kunnen gaan, dan kan de werkgever de werknemer verplichten tot het opnemen van maximaal 3 weken vakantie in het kalenderjaar. Dit staat in artikel 26 lid 6 CAO.

 30. Worden de reiskosten nog vergoed?
  Als het werkt stopt, en er is geen werk op een ander object, heeft de werknemer geen reiskosten meer en hoeven deze ook niet meer te worden vergoed. Fiscaal gezien geldt in het geval van een vaste reiskostenvergoeding het volgende. De werkgever hoeft deze vergoeding niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag de werkgever uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was.

 31. Een werknemer volgt de basis(vak)opleiding. Kan er weer examen worden gedaan?
  Ja, het RAS-examenbureau neemt vanaf 2 maart 2021 weer examens af en neemt hierbij alle corona maatregelen in acht. Tot 1 juli 2021 geldt nog de afspraak dat een werknemer die door de tijdelijke sluiting van het examenbureau niet beschikt over een basis(vak)diploma bij contractswisseling toch een aanbieding ontvangt. Dit in afwijking van artikel 38 lid 2 CAO. Werknemers die bij een contractswisseling in de afgelopen periode (tot 1 juli 2021) zonder basis(vak)diploma zijn overgegaan of overgaan, volgen alsnog bij de nieuwe werkgever de basis(vak)opleiding.

  Werknemer (in risicogroep)
 32. Hoe ga ik om met een werknemer in een hoogrisicogroep? 
  Het is verstandig om geen risico te nemen met de groep werknemers met een zwakke gezondheid. Mensen in een hoogrisicogroep hebben een onderliggende aandoening, zoals afwijking luchtwegen, chronische hartaandoening, diabetes, nieraandoeningen die leiden tot dialyse, verminderde weerstand tegen infecties, hiv-infectie.
  Een schoonmaker die in de hoogrisicogroep valt mag NIET in een omgeving werken waarbij een risico is op besmetting. Voor deze risicogroep gelden aanvullende preventieve adviezen in het kader van ‘social distancing’:
  - als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest: vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk;
  - beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; vermijd gezelschappen;
  - beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes: dus geen: bezoek bij anderen thuis, kerkbezoek, bar, restaurant, fitness, sport, zwembad, etc.;
  - vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk, zeker in de spits;
  - beperk boodschappen doen, zeker in de spits; vraag iemand anders of laat boodschappen thuis bezorgen;
  - ga niet naar school/universiteit/onderwijsinstellingen;
  - bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen en bezoek geen scholen;
  - neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw huisarts/specialist om te overleggen of u getest moet worden.

 33. En wat als de werknemer een partner heeft die onder de hoogrisicogroep valt?|
  Als de werknemer een partner heeft die in een risicogroep valt, dan kan met de werknemer worden besproken of er werk is op een locatie waar de kans op besmetting minder is. Of misschien is er een mogelijkheid om met een andere werknemer van werkplek te ruilen die niet in een vergelijkbare situatie verkeerd. Zijn die mogelijkheden er niet dan kan het werk niet worden geweigerd. Wil de werknemer niet naar een bepaald object, dan kunnen verlofuren worden opgenomen. Belangrijk is om te allen tijde de richtlijnen van RIVM in acht te nemen.
 34. En hoe zit het met werknemer die niet in de hoogrisicogroep valt: wanneer mag/moet die wel/niet thuisblijven ivm de richtlijnen voor het coronavirus?
  De algemene regels volgens de richtlijnen van het RIVM gelden: als je milde gezondheidsklachten hebt (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verkouden, verhoging tot 38 graden): blijf thuis. Krijg je daar koorts bij, dan moet iedereen in het gezin/huishouden thuis blijven. Om te bepalen of een werknemer thuis moet blijven, kun je tevens de beslisboom van Schoonmakend Nederland raadplegen.  

  Mocht er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid dan gelden vanzelfsprekend de gebruikelijke regels. In het algemeen blijven natuurlijk de overheidsmaatregelen gelden m.n. in het kader van ‘social distancing’. Houdt daarbij in alle gevallen rekening met de regel van 1,5 meter afstand. 

  En moet het loon worden doorbetaald aan 'thuisblijvers'?

  Voor mensen die thuis moeten blijven in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM/overheid geldt dat de werknemer recht heeft op het normale loon.
  Let goed op bij preventief thuis zitten: angst alleen is onvoldoende om thuis te blijven.
  Blijft een werknemer toch thuis dan is er geen recht op loon. Probeer een gesprek aan te gaan en de angst weg te nemen. Loondoorbetaling stopzetten kan pas nadat je de werknemer gewaarschuwd hebt dat dat het gevolg is van het wegblijven.

  De kantonrechter heeft eind juni uitspraak gedaan over thuiswerken gedurende een bepaalde tijd vanwege het coronavirus en de vraag of daarbij sprake is van een recht dat is ontstaan. In dit specifieke geval heeft de rechter geoordeeld dat het ‘recht op thuiswerken’ niet kon worden geput uit het feit dat de werknemer gedurende langere tijd thuis had gewerkt omdat de werkgever kon aantonen dat de fysieke aanwezigheid van de werknemer op de fysieke werkplek noodzakelijk is én daarbij maatregelen op de werkplek zijn genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Klik hier voor meer informatie.

 35. Dring vanzelfsprekend in alle gevallen aan op een goed overleg tussen werkgever en werknemer!

  Ziek en dan?

 36. Wat te doen bij een ziekmelding en wat mag ik vragen?
  Een werkgever mag werknemers vragen om bij zichzelf na te gaan of ze klachten hebben die op een coronabesmetting kunnen duiden (keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, loopneus, koorts). Ook kan hij de bedrijfsarts of de arbodienst vragen om contact op te nemen met de werknemer, zodat zij kunnen adviseren. Verder heeft de werkgever het recht om werknemers te vragen zich te melden bij corona-achtige klachten. Op die manier kan de werkgever passende maatregelen nemen, zoals:
  - de werknemer opdragen om thuis te blijven (en voor zover mogelijk thuis te werken);
  - nagaan of er besmettingsgevaar is voor collega’s.
  Dit alles is in overstemming met het dringende verzoek van de overheid om bij aanwezigheid van de genoemde symptomen thuis te blijven. En met de verplichting in de arbowetgeving om zo veel mogelijk te voorkomen dat werknemers gezondheidsschade kunnen oplopen door hun werk.

  Heeft een werknemer zich ziekgemeld, dan mag (en moet) de werkgever de ziekmelding (zonder nadere gezondheidsgegevens) registreren en de werknemer voor zover relevant ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Ook mag hij een bedrijfsarts vragen om te adviseren of de werknemer inderdaad ziek is en welke mogelijkheden en beperkingen dit oplevert om te werken. De werkgever mag zo’n advies niet op voorhand, als er van ziekmeldingen geen sprake is, voor al zijn personeel vragen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag de werkgever werknemers niet zelf controleren op mogelijke Coronabesmetting. Ook mag hij geen gezondheidsgegevens vastleggen: dit is en blijft voorbehouden aan de bedrijfsarts en de arbodienst. Volgens de AP betekent dit onder meer dat de werkgever bijvoorbeeld niet mag bijhouden waar de werknemer op vakantie is geweest. En dat hij niet zelf de temperatuur van werknemers mag vastleggen.

 37. En moet ik het loon doorbetalen na een ziekmelding?
  Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in het algemeen gehouden zijn het normale loon (artikel 1 lid 8 cao) tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders. Hier zijn wel verschillende situaties te onderscheiden, met een verschillend antwoord op de vraag of de werkgever het loon moet doorbetalen. Het lastige is dat in een aantal situaties eigenlijk zowel de werknemer als de werkgever er niets aan kunnen doen dat de werknemer niet op zijn werk kan verschijnen. Bijvoorbeeld als de werknemer in het buitenland wordt opgehouden, of in Nederland in quarantaine gaat.

 38. Mijn werknemer re-integreert op een object dat sluit c.q. gesloten wordt/is vanwege corona. Wat dan te doen?
  Het UWV heeft het addendum Werkwijzer Poortwachter het addendum Werkwijzer poortwachter gepubliceerd, waarin het UWV aangeeft hoe het omgaat met de gevolgen van de coronacrisis voor de beoordeling van het re-integratieverslag en de claimbeoordeling voor de WIA.
  De maatregelen in het kader van de coronacrisis en de uitwerking hiervan op het werk, hebben ook gevolgen voor de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Dit heeft ook effect op de wijze van beoordelen door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).
  Als het UWV vindt dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd, moet ook worden gekeken in hoeverre dit het gevolg is van maatregelen die genomen zijn in het kader van de coronacrisis. Het UWV zal dit voor zover mogelijk meewegen in zijn beoordeling.
  Geef daarom in het plan van aanpak en het re-integratieverslag duidelijk aan waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd als gevolg van de corona-crisis. Daarmee kunnen loonsancties worden voorkomen.

 39. Als van een werknemer vastgesteld is dat deze Corona heeft, kan het zijn dat de collega’s waar deze werknemer direct mee in contact geweest is, in thuisquarantaine worden geplaatst. Is dit verplicht?
  Dit bekent dat deze werknemers thuis moeten blijven, totdat zeker is dat zij/hij niet besmet is. Thuisquarantaine is alleen verplicht als de GGD dit voorschrijft. Tijdens verplichte thuisquarantaine, verplicht opgelegd door de GGD, heeft de werknemer recht op loon.

  Er is sprake van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Deze periode duurt 10 dagen in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gedaan. De persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte. Samen met zijn of haar huisgenoten krijgen zij informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen. Van werknemers met een no-risk-polis die in quarantaine moeten omdat zij contact hebben gehad met iemand die besmet is, krijg de wn het loon terug.

  Voor meer informatie omtrent het contact en al dan niet thuis moeten blijven is een protocol opgesteld door het RIVM waarin duidelijk naar voren komt in welke gevallen men thuis moet blijven.

 40. Kan ik mijn werknemer nog naar de bedrijfsarts sturen?
  Dat kan, maar de Nederlandse Vereniging van Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) adviseert om één-op-één spreekuurcontacten te vermijden. Dit advies geldt in elk geval tot 6 april 2020 en geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken. Dit betekent dat één-op-één spreekuurcontacten zoveel mogelijk zullen worden vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Zoals altijd blijft het de professionele verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om te beoordelen of hij op enig moment voldoende informatie heeft om tot een verantwoord advies te kunnen komen.
  Als een telefonisch spreekuur niet afdoende is om tot een verantwoord advies te komen, dan zal de bedrijfsarts geen advies kunnen geven of alsnog moeten besluiten tot een één-op-één spreekuur contact. Daarbij weegt hij de belangen van de volksgezondheid af tegen de noodzaak om toch tot een advies te komen.

 41. Zijn arbeidsdeskundige onderzoeken nog mogelijk?
  De Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) hebben besloten dat tot (in elk geval) 6 april a.s. arbeidsdeskundige onderzoeken mogen plaatsvinden via video- of beeldbellen, dan wel indien dat niet mogelijk is, telefonisch. De arbeidsdeskundige maakt daar melding van in zijn rapport. Laatste update 25 mei jl

  Veiligheid
 42. Is er speciale schoonmaak aanpak voor corona besmetting en kunnen we voorzorgsmaatregelen treffen voor ons personeel?
  Informatie over voorzorgsmaatregelen van het personeel vind je hier.
  En er is informatie over preventieve maatregelen die die je in een pand kunt nemen.

  Op de website van Schoonmakend Nederland  zijn protocollen beschikbaar voor schoonmaken in de 1,5 meter-economie. Check eerst de protocolwijzer om de bepalen welk protocol nodig is. Deze leidt je in drie vragen naar de veilige werkwijze voor jouw situatie. Download vervolgens het benodigde protocol.

 43. Wat mag je doen als werknemer geen aangeboden preventieve middelen gebruikt?
  De werknemer is verplicht om de aangeboden preventieve middelen te gebruiken (artikel 7: 660 BW instructierecht werkgever: De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever, ………….’).
  Als een werknemer weigert om de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zijn er diverse stappen die de werkgever kan ondernemen
  1. Een mondelinge waarschuwing geven
  De werkgever kan de werknemer een mondelinge waarschuwing geven en van die waarschuwing een aantekening maken in het personeelsdossier van de desbetreffende medewerker.
  2. Een schriftelijke waarschuwing geven
  Blijft een medewerker weigeren om zijn PBM te dragen, dan kan de werkgever hem een schriftelijke waarschuwing geven. Daarvan gaat een kopie in het personeelsdossier van de medewerker in kwestie.
  3. Schorsen zonder behoud van loon
  In het uiterste geval kan een werkgever overgaan tot schorsing van de weigerachtige werknemer. Tijdens die schorsing krijgt hij geen doorbetaling van loon.

  Alle voorgaande maatregelen toegepast en nog steeds gebruikt de werknemer zijn persoonlijke bescherming niet? Dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Daarbij zijn de gronden het niet-dragen van de PBM zoals dat een goed werknemer betaamt en het weigeren van een opdracht. Ontslag op staande voet is vaak een te zwaar middel. Dat is alleen zinvol als de handhaving van het dienstverband aantoonbaar in strijd is met het zogeheten goed werkgeverschap.
  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de weigering van de werknemer objectief gezien grote risico’s veroorzaakt voor de veiligheid van hemzelf en/of een ander.

 44. Hoe te handelen op de werkvloer: zijn er voor werknemers nog veranderingen/richtlijnen afgegeven qua hoe te handelen op de werkvloer?
  Speciale voorzieningen op de werkvloer in verband met het virus zijn vooralsnog niet nodig. Het RIVM geeft aan dat de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen heel simpel zijn. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  Het gaat om de volgende maatregelen:
  - Was je handen regelmatig;
  - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  - Gebruik papieren zakdoekjes.

  Attendeer werknemers daarop, en zorg dat in toiletten (desinfecterende) zeep aanwezig is.
  Het verstrekken van mondkapjes heeft geen enkele zin. De simpele papieren mondkapjes, zoals die bijvoorbeeld in China gebruikt worden, beschermen niet.

 45. Zijn er richtlijnen voor veilig vervoer van medewerkers?
  In samenwerking met CAO-partijen  is een protocol opgesteld voor veilig vervoer van en naar het werk. Dit protocol wordt regelmatig aangepast aan gewijzigde richtlijnen van de overheid. Dit vervoersprotocol is hier te vinden

 46. Moet de werkgever een mondkapje beschikbaar stellen voor werknemers die reizen met openbaar vervoer?
  Per 1 juni a.s. moet er verplicht een (niet medisch) mondkapje worden gedagen als er wordt gereisd met het openbaar vervoer. Als de werknemer hiervan gebruik maakt voor het woon-werkverkeer dan is het zijn eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een mondkapje.

 47. Moet de werkgever een mondkapje beschikbaar stellen voor werknemers in de werksituatie?
  Als het werk specifiek vereist dat een mondkapje noodzakelijk is, dan moet de werkgever daar voor zorgen. Als het werk dit niet vereist, maar de werknemer zelf toch een mondkapje zou willen dragen dan moet de werknemer hier zelf voor zorgen.
 48. Hoe werkt de Coronamelder app?
  De CoronaMelder signaleert wanneer je tenminste 15 minuten dicht bij iemand bent geweest die eveneens de Corona App gebruikt en later Corona blijkt te hebben. De App helpt daardoor te voorkomen, dat wanneer je je nog niet ziek voelt en wel met Corona bent besmet, je die besmetting onbewust aan anderen doorgeeft.

  Iemand moet via CoronaMelder samen met de GGD aangeven het coronavirus te hebben (na een positieve test), de appgebruiker moet in de afgelopen dagen in de buurt zijn geweest van deze besmette persoon en ten slotte dient deze nabijheid 15 minuten te hebben geduurd.

  De app stuurt een melding indien er aan drie voorwaarden is voldaan:
  1. je bent in de buurt geweest van iemand die corona blijkt te hebben, en
  2. diegene laat in de app weten dat hij of zij besmet is (positief getest is).
  3. Daarnaast dient de nabijheid 15 minuten te hebben geduurd.

  Het is echter niet zeker dat deze persoon anderen heeft besmet. De kans is toegenomen, maar er is onvoldoende zekerheid totdat er een test wordt afgenomen. Het advies om 10 dagen thuis te blijven om te voorkomen dat anderen worden besmet, is dan ook een voorzorgsmaatregel. Bij klachten, ook binnen de 10 dagen, dient de desbetreffende persoon zich gewoon te laten testen. Bij een negatieve test geldt dan dat werk hervat kan worden, bij een positieve test blijft de quarantaine van kracht. Meer informatie op mkb.nl

Gerelateerd