Werkgeverspremie wordt tijdelijk verlaagd

Nieuws 6 juli 2021

Werkgeverspremie wordt tijdelijk verlaagd

Het kabinet verlaagt de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf). De hoogte van de AWf-premie gaat met 2,36%-punt omlaag. De verlaging gaat waarschijnlijk op 1 augustus 2021 in en geldt tot het einde van het jaar.

De korting is bedoeld als compensatie voor het schrappen van de Baangeralateerde Investeringskorting (BIK) per 1 januari 2021. De BIK is geschrapt omdat de Europese Commissie de regeling niet op tijd kan goedkeuren. Via de BIK-regeling konden ondernemers, bij het doen van investeringen, een korting krijgen op de af te dragen loonheffingen.

Experts

Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland: ‘Het is goed dat het Kabinet met een oplossing komt voor het afschaffen van de BIK-regeling. De werkgeverslasten zijn fors voor ondernemers. Nu heeft elke schoonmaakondernemer met  personeel voordeel van de verlaging van de AWf-premie.’

Ingangsdatum en hoogte premie
Voor werkgevers die niet per vier weken loonaangifte doen, geldt de verlaging vanaf 1 augustus 2021. Voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen, gaat de verlaging op 16 augustus in.

De lage premie (over het loon van werknemers met een vast contract) wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage voor de andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% maar 5,34%.

 

Gerelateerd