Let op voor schimmige inleenconstructies!

Achtergrond 12 augustus 2022

Let op voor schimmige inleenconstructies!

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is, voor sommige ondernemers, reden om zich op de markt van arbeidsbemiddeling te storten. Soms als uitzendbureau, maar ook als bemiddelaar van ZZP'ers. Deze laatsten noemen zich soms ook Platform voor freelancers en/of ZZP'ers.

Experts

We hebben de indruk dat hier soms schimmige constructies achter schuilgaan. Daarom adviseren we je: wil je mensen inlenen, let er dan op dat je met een bonafide partij in zee gaat. Deze zijn bijvoorbeeld aangesloten bij de ABU of NBBU, en/of beschikken over het SNA-Keurmerk.

Als het bureau zijn zaken niet op orde heeft, loop je in het kader van de ketenaansprakelijkheid het risico aansprakelijk gesteld te worden voor eventueel niet afgedragen belastingen en premies. Ook uitzendkrachten die niet het CAO-loon hebben gekregen, kunnen hier alsnog aanspraak op maken. Ook loop je het risico dat ondeugdelijke constructies bij de keurmerkinspectie aan het licht komen, wat weer kan leiden tot ingewikkelde en mogelijk kostbare herstelacties.

Gerelateerd