Schoonmaak in anderhalve meter-economie

Schoonmaken in de 1,5 meter-economie

meetlint.jpgNederland kruipt steeds verder uit de intelligente lockdown. Het kabinet staat steeds meer versoepelingen toe. Wat voorlopig wel een feit zal blijven, is dat de 1,5 meter afstand in acht moet worden gehouden en dat iedereen zich houdt aan de hygiëneregels. In dit kader is goede schoonmaak van belang om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Verschillende branches hebben protocollen opgesteld om de bij hen aangesloten bedrijven handvatten en richtlijnen te geven over hoe zij invulling kunnen geven aan de 1,5 meter-economie, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen.

Voor een deel waren deze protocollen een voorwaarde om als branche weer activiteiten op te mogen starten.

Op de website mijncoronaprotocol.nl worden de verschillende brancheprotocollen verzameld. Deze website is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met de Rijksoverheid.

Omdat in de verschillende brancheprotocollen ook aandacht wordt besteed aan schoonmaak, heeft Schoonmakend Nederland op veel van deze protocollen suggesties en aanbevelingen gegeven bij de schoonmaakparagraaf. In vrijwel alle gevallen zijn deze aanbevelingen ook opgenomen in het protocol.

Op zoek naar informatie over het coronavirus? Raadpleeg dan het Dossier coronavirus

Waar moet schoonmaak in de 1,5 meter-economie minimaal aan voldoen?

Schoonmakend Nederland heeft een protocol opgesteld, waarin wordt beschreven waar schoonmaak in de 1,5 meter-economie minimaal aan moet voldoen. Van dit protocol is een beknopte en een uitgebreide versie beschikbaar. De aanbevelingen die Schoonmakend Nederland aan andere branches heeft gedaan, zijn op deze protocollen gebaseerd.

Schoonmaakbedrijven kunnen deze protocollen ook gebruiken om met hun klanten het gesprek aan te gaan over aanpassingen van het schoonmaakprogramma. De protocollen geven geen harde voorschriften voor de frequentie, waarmee schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit hangt sterk af van de gebruiksintensiteit en de mate van vervuiling. Dit betreft dus maatwerk waar schoonmaakbedrijf en klant nadere afspraken over moeten maken. Het geeft het schoonmaakbedrijf wel de mogelijkheid om vanuit de eigen expertise een goed schoonmaakadvies te geven. Dit advies kan naast de wenselijke schoonmaakfrequentie ook gaan over de vraag of er wel of niet gedesinfecteerd moet worden.

Schoonhouden flexplekken tijdens de 1,5 meter economie

Kantoren in Nederland tellen miljoenen (flex)werkplekken. In dit coronatijdperk zijn het de flex werkplekken die niet de voorkeur hebben. Maar er zijn kantoren en werkplekken waar (nog) niet op een andere manier gewerkt kan worden. Hoe zorg je dat alle en juist die flexplekken schoon en hygiënisch blijven? Schoonmakend Nederland stelt daarvoor een Schoonmaakprotocol voor (flex)werkplekken beschikbaar.

Schoonmaakprotocollen basisonderwijs

De eerste protocollen voor het basisonderwijs zijn tot stand gekomen zonder dat Schoonmakend Nederland daarbij geconsulteerd is. Daarom is een aparte reactie op het basisschoolprotocol opgesteld. Inmiddels zijn de aanbevelingen van Schoonmakend Nederland in latere versies van het protocol overgenomen.

Hoe moet de schoonmaker zelf zijn werk uitvoeren: Protocolwijzer voor de schoonmaker

In samenwerking met de RAS zijn drie protocollen gemaakt. Elke protocol beschrijft een andere situatie en welke beschermende maatregelen schoonmakers en bedrijven moeten toepassen. Check eerst de PROTOCOLWIJZER om de bepalen welk protocol je nodig hebt. Deze leid je in drie vragen naar de veilige werkwijze voor jouw situatie. 

Download vervolgens het benodigde protocol:

  • Protocol A (schoonmaken in algemene ruimtes waar geen coronapatiënten worden behandeld)
  • Protocol B (schoonmaken in ruimtes waar mensen in quarantaine en/of besmette mensen zijn, waarbij je 1,5 meter afstand kunt houden)
  • Protocol C (schoonmaken in ruimtes waar mensen in quarantaine en/of besmette mensen zijn, waarbij je geen 1,5 meter afstand kunt houden)

Vervoersprotocol

In samenwerking met de RAS is een protocol opgesteld voor veilig vervoer van en naar het werk. Dit protocol wordt regelmatig aangepast aan gewijzigde richtlijnen van de overheid.