Cao-ledenenquete

In de eerste helft van 2021 gaan Schoonmakend Nederland en vakbonden CNV en FNV met elkaar in gesprek over een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De huidige cao loopt tot 1 juli 2021.

Ter voorbereiding op het cao-onderhandelingsproces willen we graag een aantal vragen voorleggen. De antwoorden gaan ons een beeld geven van belangrijke onderwerpen en thema's rondom arbeidsvoorwaarden / cao voor de ondernemers. Het is belangrijke informatie aan de onderhandelingstafel!

Vul de enquete vóór 14 januari 2021 in. Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking. 

Enquête