De sector

De Nederlandse economie en samenleving kan niet zonder de schoonmaaksector. Prettig wonen, werken, recreëren en studeren vraagt om een schone omgeving. Die komt er niet vanzelf. Daarvoor zorgen 115.000 schoonmaakmedewerkers, iedere dag weer. Ze werken bij honderden bedrijven in ons land. Daarmee behoort de sector tot de grote werkgevers van ons land. Verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap zijn sleutelbegrippen.

Schoonmakend Nederland behartigt de belangen van de bedrijfstak door de waarde van het werk onder de aandacht te brengen. Tot de taken behoort het sluiten van de cao voor de schoonmaakbranche. Die zorgt voor goede arbeidsvoorwaarden en draagt bij aan ontwikkeling van medewerkers aan de basis van de arbeidsmarkt. Op een gezonde manier de pensioengerechtigde leeftijd halen is één van de speerpunten bij de recente cao-afspraken.

Basisgegevens

  • Aantal schoonmaakbedrijven (met personeel) in Nederland 4.870 (waarvan 5 met meer dan 10.000 werknemers)
  • Aantal werknemers 120.000
  • Onderverdeling naar activiteiten van de bedrijven: 
    60% schoonmaak, 30% glasbewassing, 10% specialistisch werk
  • Onderverdeling naar omzet
    70% schoonmaak, 10% glasbewassing, 20% specialistisch werk

Beloning
De beloning in de sector is goed. Het laagste loonniveau ligt boven het minimumloon. Een schoonmaakmedewerker verdient meer dan een collega in de horeca, catering of supermarktwezen.

Voltijd/deeltijd
Ongeveer acht op de tien medewerkers in de schoonmaaksector heeft een deeltijdbaan. Dat wil zeggen: ze werken minder dan 36 uur per week. Werktijden zijn afhankelijk van de opdrachtgever en de mogelijkheden van medewerkers. 

Vaste contracten
Veel werknemers vinden een vast contract belangrijk. Dat biedt ze zekerheid. 70 procent van alle medewerkers heeft een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

Integratiemotor
Bijna 50% van de medewerkers bij schoonmaakbedrijven hebben een niet-Nederlandse achtergrond. Via een eerste baan bij onze ondernemers maken ze kennis met de arbeidsmarkt. De bedrijfstak biedt veel mogelijkheden voor verdere loopbaanontwikkeling via allerlei scholings- en opleidingstrajecten. Daarmee zijn we een echte integratiemotor.

Feiten en cijfers schoonmaakbranche_landschap, januari 2022 (Schoonmakend Nederland)