Inspectie-instellingen

Schoonmakend Nederland heeft voor de toetsing van het Keurmerk Schoon met een aantal inspectie-instellingen een samenwerkingsovereenkomst. Deze instellingen inspecteren het Keurmerk Schoon zowel op basis van de NEN 4400-1 norm als de Schoonmakend Nederland-norm.

De volgende inspectie-instellingen inspecteren het Keurmerk Schoon alleen op basis van de NEN 4400-1 norm:

Leden van Schoonmakend Nederland mogen zelf contact opnemen met deze inspectie-instellingen om het keurmerk te laten toetsen. De kosten zijn voor eigen rekening.

Mijn inspectie-instelling staat niet in de lijst

Andere inspectie-instellingen moeten eerst contact met Schoonmakend Nederland opnemen. Er is een samenwerkingsovereenkomst met Schoonmakend Nederland nodig. In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over:

  • hoe de controle wordt uitgevoerd op de Code Verantwoordelijk Marktgedrag;
  • hoe de schoonmaakspecifieke eisen uitgevoerd moet worden;
  • hoe informatie wordt uitgewisseld.

De inspectie-instelling moet ook deelnemen aan een harmonisatieoverleg met Schoonmakend Nederland en de overige instellingen die het Keurmerk Schoon mogen toetsen. Meer informatie: Nico Koch, adviseur kwaliteit, arbeid en milieu (kam): 06-51762219.