Milieutool

Als schoonmaakbedrijf heb je te maken met wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Zeker wanneer je met gevaarlijke stoffen werkt, ze opslaat en/of vervoert. Schoonmaakmiddelen worden vaak als gevaarlijke stoffen beschouwd.

Om snel in inzicht te krijgen in de relevante milieuvoorschriften waaraan je moet voldoen, heeft Schoonmakend Nederland een milieutool ontwikkeld. Via een vragenlijst breng je je activiteiten in kaart en wordt aangegeven welke wet- en regelgeving op jouw bedrijf van toepassing is. Ook kun je direct doorlinken naar de relevante wetsteksten. De tool geeft direct aan of je bijvoorbeeld een (milieu)vergunning of een ontheffing aan moet aan vragen.

Heeft jouw bedrijf het ISO 14001 certificaat of wil je dat halen? Dan heb je zeker profijt hebben van de milieutool. Je moet bij de audit namelijk aantonen dat je weet welke wet- en regelgeving op jouw bedrijf van toepassing is en dat je daar ook naar handelt.

De milieutool wordt regelmatig bijgewerkt. In 2023 is deze weer geactualiseerd. Voor je de tool kunt downloaden, vragen we je jouw contactgevens in te vullen, zodat we je op de hoogte kunnen houden van updates. 

Download milieutool