Vertrouwenspersoon

Vanuit de Arbowetgeving zijn organisaties verplicht om medewerkers een veilige werkplek te bieden. Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan dit leiden tot stress en lichamelijke, psychische en sociale klachten. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Problemen die betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen lossen niet vanzelf op en kunnen verergeren als er niets aan gedaan wordt. Neerbuigende opmerkingen, seksuele intimidatie, agressie, pesten zijn problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. En waar mensen letterlijk ziek van kunnen worden.

Een melding van ongewenste omgangsvormen moet je als leidinggevende altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over de problemen te praten. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Naast de inzet van de vertrouwenspersoon, is het opstellen van een PSA-beleid ook een middel om te werken aan een goede werksfeer en het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers.

Zelf PSA-beleid ontwikkelen; hoe doe je dat?

Beleid tegen PSA ontwikkel je op basis van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Daarin beschrijf je in welke situaties medewerkers last kunnen krijgen van PSA. Vervolgens achterhaal je de oorzaken en tref je aan de hand van een plan van aanpak maatregelen en evalueer je of deze het gewenste effect hebben.

Voorbeelden van maatregelen tegen PSA zijn:

  • Een vertrouwenspersoon benoemen;
  • Medewerkers voorlichten over PSA;
  • Verdiepende onderzoeken naar werkdruk laten uitvoeren;
  • Een gedragscode en een klachtenprocedure opstellen;
  • Voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt.
Vertrouwenspersoon: drie mogelijkheden

Om een vertrouwenspersoon in te zetten, heb je als ondernemer drie mogelijkheden.

1. Interne vertrouwenspersoon

Je kunt een vertrouwenspersoon aanstellen die zelf bij jouw bedrijf werkt en de werknemers goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen. In sommige, vaak grotere, organisaties is er een interne vacature met een selectieprocedure. Bij kleinere organisaties kent iedereen elkaar goed en kan het ongemakkelijk voelen voor een slachtoffer om naar een collega te stappen, die de rol van vertrouwenspersoon vervult. Dan is het een overweging om gebruik te maken van een externe vertrouwenspersoon of om een beroep te doen op de centrale vertrouwenspersoon van de branche.

2. Externe vertrouwenspersoon

Het inhuren van een externe vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat er een onafhankelijke vertrouwenspersoon met de juiste expertise en ervaring, bij je organisatie wordt betrokken. Vanuit Schoonmakend Nederland hebben wij hierover afspraken gemaakt met Durescom, waardoor je met ledenvoordeel deze dienst in kunt kopen. De vertrouwenspersoon van Durescom wordt integraal onderdeel van jouw organisatiebeleid en is gericht op het creëren van een gezond, veilig en prettig werkklimaat. Durescom kent de schoonmaakbranche goed en heeft de juiste expertise en ervaring, waardoor zij weten hoe te handelen en hoe het gevoel van veiligheid binnen de organisatie vergroot kan worden. Alle vertrouwenspersonen van Durescom zijn gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Wil jij als lid van Schoonmakend Nederland een externe vertrouwenspersoon via Durescom inzetten, dan kost jou dit € 250,- (exclusief btw) per kwartaal. Meer weten? Neem dan contact op met jouw accountmanager of bel/mail met 033-2003230 of info@durescom.nl. Zet in het onderwerp ‘vertrouwenspersoon’.

3. Centrale vertrouwenspersoon RAS

Heb je (nog) geen vertrouwenspersoon of wil het slachtoffer liever met iemand anders praten? Dan kun je ook een beroep (laten) doen op het team centrale vertrouwenspersonen van de RAS. Het team wordt aangestuurd door Margriet Maris. Zij is bereikbaar via nummer 0800-0230654.

Terug naar Personeel & Organisatie