Commissie KAM

De commissie volgt de ontwikkelingen op het gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen behoort tot het werkgebied van de commissie. De commissie informeert Schoonmakend Nederland-leden over relevante ontwikkelingen en probeert waar mogelijk het beleid van de overheid te beïnvloeden. De commissie heeft regelmatig overleg met andere organisaties zoals de VSR (Vereniging Schoonmaak Research), de NVZ (Nederlandse Vereniging van zeepfabrikanten) en MVO Nederland.