Commissie Sociale Regelingen

De commissie Sociale Regelingen volgt ontwikkelingen en bespreekt zaken op het gebied van pensioen (m.n. gerelateerd aan bedrijfstakpensioenfonds ter voorbereiding op de vergaderingen van het BPF), andere sociale regelingen en uitvoeringstechnische zaken op financieel-administratief gebied.