Kerngroep MKB

Mkb versterkt en verbindt leden. Doel is om mkb-zaken zichtbaarder te maken voor het bestuur van Schoonmakend Nederland en in politiek Den Haag. De kerngroep is het aanjaagteam van het mkb die de regio’s vertegenwoordigen.

De kerngroep bestaat uit zeven mkb’ers. Deze leden zoeken de verbinding met de collega mkb’ers (lid van Schoonmakend Nederland) onder andere tijdens verschillende bijeenkomsten die gedurende het jaar worden georganiseerd en waar landelijke of regionale thema’s op de agenda staan.

Speerpunten 2024
  • Terugdringen van verzuim;
  • Sectorbreed zichtbaar zijn in tijden van arbeidsmarktkrapte;
  • Inzicht krijgen in wat er speelt bij mkb'ers in het licht van de cao en volgen en anticiperen op wet- en regelgeving;
  • Aandacht voor veilig werken en goed werkgeverschap; 
  • Bewaken producten en diensten die Schoonmakend Nederland aan mkb-leden kan bieden vanuit het Dienstencentrum;
  • Uitdragen Keurmerk Schoon;
  • Uitdragen van speerpunten kerngroep mkb in de regio (kunnen landelijke of regionale thema’s zijn) tijdens bijeenkomsten in het land;
  • Vergroten bewustzijn bij mkb’ers om met duurzaamheid aan de slag te gaan en het eenvoudig maken voor mkb’ers om duurzaamheidsaspecten te implementeren in de eigen organisatie.