Kerngroep MKB

MKB versterkt en verbindt leden. Doel is om MKB zaken zichtbaarder te maken voor het bestuur van Schoonmakend Nederland en in politiek Den Haag. De kerngroep is het aanjaagteam van het MKB die de regio’s vertegenwoordigen.

De kerngroep bestaat uit zeven MKB’ers. Deze leden zoeken de verbinding met de collega mkb’ers (lid van Schoonmakend Nederland) onder andere tijdens verschillende bijeenkomsten die gedurende het jaar worden georganiseerd en waar landelijke of regionale thema’s op de agenda staan.

Speerpunten 2022
  • Terugdringen van frequent, kort en grijs verzuim;
  • Zichtbaar zijn in tijden van arbeidsmarktkrapte;
  • Afstemmen en adviseren over wat Schoonmakend Nederland aan MKB-leden te bieden vanuit het Dienstencentrum;
  • Uitdragen van speerpunten kerngroep MKB in de regio (kunnen landelijke of regionale thema’s zijn) tijdens bijeenkomsten in het land.
  • Positioneren van het thema duurzaamheid.