Platform AWOG (voor glas en gevel)

De glazenwassers en gevelbehandelaars hebben een eigen segment binnen Schoonmakend Nederland: AWOG. AWOG staat voor Alles Weten Over Glas & Gevel. Ruim 1/3 deel van de Schoonmakend Nederland-leden doet (ook) aan glasbewassing en/of gevelbehandeling. Enkele van deze leden richten zich (bijna) volledig op glasbewassing en/of gevelbehandeling, terwijl andere leden glasbewassing en/of gevelbehandeling aanbieden als één van hun activiteiten (naast ander specialistisch werk of regulier schoonmaakonderhoud).

Glas- en gevelbedrijven hebben een andere bedrijfsvoering en personeelsopbouw dan reguliere schoonmaakbedrijven en ook de werkomstandigheden zijn anders. Denk in dit kader aan de wet- en regelgeving rondom Veilig Werken op Hoogte en de relatie opdrachtgever-hoofdaannemer-onderaannemer (marktverhoudingen, prijsdruk, etc.). AWOG maakt zich hard voor eerlijke en productieve arbeids- en marktverhoudingen in de glazenwassersbranche met ruimte en waardering voor vakmanschap en professionaliteit.

Speerpunten 2024
  • In arbeidsmarktcampagne specifiek aandacht bieden aan werken bij glazenwassers- en gevelbedrijven. 
  • Borgen veilig en gezond werken op hoogte (ook opdrachtgevers informeren);
  • Lobby voeren op relevante thema’s: cao (input geven te behoeve van de onderhandelingen), regeldruk (kostendruk) en oneerlijke concurrentie zzp;
  • Werken aan positieve beeldvorming, o.a. door het organiseren van de actieweek 'Glazenwassers hebben hart voor de zorg'; 
  • Branden AWOG in samenwerking met afdeling communicatie. Doel: vergroten zichtbaarheid en meer publiciteit;
  • Leden actief in Glas & Gevel stimuleren en enthousiasmeren, onder andere door het organiseren van prikkelende ledenbijeenkomsten.
  • Aandacht voor innovaties en verduurzaming. Dat is een 'must' gezien de wetgeving (CSRD en omgevingswet). Containerbegrip duurzaamheid inkleuren zodat lidbedrijven in Glas & Gevel weten wat er onder wordt verstaan. Gaat om kennis delen, ondersteuning achterban met tools en laten zien wat je doet als branche.