Platform AWOG (voor glas en gevel)

De glazenwassers en gevelbehandelaars hebben een eigen segment binnen Schoonmakend Nederland: AWOG. AWOG staat voor Alles Weten Over Glas & Gevel. Ruim 1/3 deel van de Schoonmakend Nederland-leden doet (ook) aan glasbewassing en/of gevelbehandeling. Enkele van deze leden richten zich (bijna) volledig op glasbewassing en/of gevelbehandeling, terwijl andere leden glasbewassing en/of gevelbehandeling aanbieden als één van hun activiteiten (naast ander specialistisch werk of regulier schoonmaakonderhoud).

Glas- en gevelbedrijven hebben een andere bedrijfsvoering en personeelsopbouw dan reguliere schoonmaakbedrijven en ook de werkomstandigheden zijn anders. Denk in dit kader aan de wet- en regelgeving rondom Veilig Werken op Hoogte en de relatie opdrachtgever-hoofdaannemer-onderaannemer (marktverhoudingen, prijsdruk, etc.). AWOG maakt zich hard voor eerlijke en productieve arbeids- en marktverhoudingen in de glazenwassersbranche met ruimte en waardering voor vakmanschap en professionaliteit.

Speerpunten 2022
  • Duurzame inzetbaarheid borgen door pilot innovatie exoskelet en door signaalfunctie richting werknemers (zwaar beroep);
  • #SchoonMaaktMogelijk laden met persona’s glas/gevel en specialisten laten aanhaken op de arbeidsmarktcampagne die Schoonmakend Nederland in augustus 2022 gefaseerd per doelgroep start;
  • Borgen Veilig Werken op Hoogte;
  • Lobby voeren op relevante thema’s: cao en regeldruk (kostendruk), behoud huidige ladder voor professionele gebruiker (in licht van Europese discussie), werkdruk en aanbestedingen;
  • Werken aan positieve beeldvorming, o.a. door het organiseren van de actieweek 'Glazenwassers hebben hart voor de zorg'; 
  • Branden AWOG in samenwerking met afdeling communicatie;
  • Leden actief in Glas & Gevel stimuleren en enthousiasmeren, onder andere door het organiseren van prikkelende ledenbijeenkomsten.