Platform Hotel

Het platform Hotel is voor leden die schoonmaakdiensten verlenen aan hotels. Gastvrijheid en hospitality zijn in deze tak van schoonmaak het keyword.

Bedrijven in dit platform hebben behoefte aan een verdere ontwikkeling van het D-deel, het cao-deel voor hotels. In het licht van  de Code en Keurmerk Schoon willen deze bedrijven zo de krachten bundelen Bedrijven in de hotelschoonmaak ondervinden veel concurrentie van de Horeca-cao. 

Speerpunten in 2024
  • Bewaken en wanneer nodig actief acteren zodat het D-deel van de cao niet (verder) uit de pas loopt met de cao voor de horeca;
  • In het kader van mobiliteit aandacht blijven geven aan opleiding en taal voor werknemers werkzaam in hotelschoonmaak;
  • Lobby voor duurzame inzetbaarheid stapelbanen schoonmaak/horeca;
  • Verbeteren imago hotelschoonmaak;
  • Uitbesteden schoonmaak in hotels aan schoonmaakbedrijven stimuleren in overleg met stakeholders (denk aan KHN en Code Schone Hotels);
  • Voorkomen van schijnconstructies in de hotelschoonmaak samen met Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).