Nationale schuldhulproute

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) is één weg naar passende schuldhulp, voor alle mensen in Nederland. In de NSR werken bedrijven, waaronder banken, gemeenten en partners uit het schuldendomein samen, met als doel: voorkomen dat betalingsproblemen uitgroeien tot schuldzorgen.

Om mensen bij passende hulp uit te laten komen, werkt de NSR met vier afslagen. Dit werkt als volgt:

Afslag 1 – Online zelfhulp
Mensen met lichte geldzorgen krijgen suggesties voor zelfhulp via bijvoorbeeld relevante websites (denk aan het NIBUD of met de tips van Wijzer in Geldzaken) of het aangaan van een betalingsregeling met een bank of verzekeraar. Hiermee voorkomen we dat geldzorgen uitgroeien tot problemen en motiveren we mensen om zelf tot een oplossing te komen.

Afslag 2 – Buddy app
Sommige mensen hebben een beetje hulp nodig om weer financieel gezond te worden. Dit kan anoniem via een online buddy van bijvoorbeeld fiKks. Zo kunnen mensen samen met een online buddy hun financiële doelen halen. Klik hier voor meer informatie.

Afslag 3 – Lokale vrijwilligersorganisaties
Als mensen het toch lastig vinden en er niet zelf uitkomen, dan zijn er verschillende vrijwilligersorganisaties waar een beroep op gedaan kan worden. Organisaties zoals Humanitas en SchuldHulpMaatje kunnen mensen persoonlijk helpen. In veel gevallen kan de begeleiding van een vrijwilliger zo goed helpen, dat gemeentelijke schuldhulptrajecten voorkomen kunnen worden.

Afslag 4 – Professionele hulpverlening
Mensen met zware financiële problemen komen uit bij de gemeente. Het is belangrijk dat ze direct bij het juiste hulploket uitkomen in de gemeente. We zien namelijk dat als mensen lange tijd van het kastje naar de muur worden gestuurd, ze het traject niet beginnen of afronden. Financiële problemen blijven hierdoor bestaan of groeien verder.

Meer informatie over de Nationale schuldhulproute 

Terug naar startpagina over Schuldhulpverlening