Standpunt: Verstrek sectorale data over werkgebonden personenmobiliteit

We nemen onze ondernemers mee in de nieuwe regeling CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit die per 2024 start en faciliteren ze daarbij zo goed mogelijk om de gevraagde data zo goed en gericht mogelijk aan te kunnen leveren.

Vóór de start van de regeling werken we graag mee aan de door het Ministerie van I&W geïnitieerde praktijktoetsen. Daar tegenover vragen wij van het Ministerie om ons de beschikking te geven over de sectorale data, zodat wij inzicht hebben in waar we staan als sector en hoe we onze bijdrage zo effectief mogelijk kunnen leveren aan vermindering van de CO2-uitstoot.

co2

Lees meer standpunten over duurzaamheid