Standpunt: Houd rekening met keteneffecten bij de ontwikkeling van duurzaamheidsnormen

De ontwikkeling van duurzaamheidsnormen vraagt ook om rapportageverplichtingen van bedrijven.
Zo moeten vanaf 2024 al beursgenoteerde bedrijven in de EU rapporteren over hun duurzaamheid op basis van de Richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Onvermijdelijk raakt dit ook (niet-

beursgenoteerde) bedrijven in toeleverende sectoren, zoals de schoonmaakbranche. Wij vragen daarvoor aandacht en pleiten voor eenduidige normstellingen die helder bespreekbaar en meetbaar zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit van het werk in de keten.”

Lees meer standpunten over duurzaamheid