Standpunt: Stel arboverplichtingen ZZP’er gelijk aan medewerkers in loondienst

Alleenwerkende ZZP’ers in de glas- en gevelreiniging hoeven zich niet te houden aan de arboverplichting zoals opgenomen in het arbobesluit artikel 9.5. De hierin opgenomen verplichtingen om zelfstandigen op eenzelfde manier te beschermen tegen arbeidsrisico’s als werknemers in dienst gelden alleen op het moment dat de ZZP’er op dezelfde arbeidsplaats aan het werk is als de medewerker in loondienst, zoals op een bouwplaats.

Blankers Schoon-858194

In tegenstelling tot de bouw werken veel ZZP’ers in de glas- en gevelreiniging alleen. Ze werken niet onder gezag of samen met werknemers die in dienst zijn bij een werkgever op een object/klus. Hierdoor hoeven zij zich niet te houden aan de arboverplichtingen. Volgens Schoonmakend Nederland werkt dit oneerlijke concurrentie in de hand en draagt het niet bij aan gezond en veilig werk voor de alleenwerkende ZZP’er. 

Werkgevers, vakbeweging en overheid bouwen inmiddels verder aan een stelsel voor goede arbeidsomstandigheden. Met de SER is het eerste deel van de Arbovisie 2040 vastgesteld. Tot onze teleurstelling wordt binnen deze Arbovisie nauwelijks gesproken over de positie van de ZZP’er. Nu deze vorm van werken in opkomst is (juist in banen in de basis van de arbeidsmarkt) waar vaak ook meer risico is, is het fundamenteel om ook hen in de verdere ontwikkeling van de Arbovisie mee te nemen.

Lees meer standpunten over ondernemerschap