Standpunt: Verlicht de lasten op arbeid

De schoonmaakbranche is een arbeidsintensieve branche. Niet verwonderlijk dat personeel de belangrijkste kostenpost is.

De situatie op de arbeidsmarkt is verslechterd en alle voorstellen tot hervorming van de arbeidsmarkt ten spijt, zal de situatie er de komende jaren niet beter op worden als er niet fundamenteel iets verandert. Al vele jaren roepen wij dat werken in Nederland niet loont. Dat heeft met ons complexe systeem van toeslagen en hoge werkgeverslasten te maken. Zolang dat niet wordt aangepakt, zal het ondernemen in een arbeidsintensieve sector steeds verder ontmoedigd worden. Dit zal naar onze mening op termijn banen gaan kosten, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Zo zien we inmiddels het wetsvoorstel om te komen tot afschaffing van het Lage Inkomensvoordeel (LIV). Het is de zoveelste maatregel die het ondernemen in een arbeidsintensieve sector steeds minder lonend maakt.

Wij roepen het kabinet dringend op om de alsmaar stijgende loonkosten een halt toe te roepen of daar een behoorlijke lastenverlichting of een andere vorm van tegemoetkoming in de kosten tegenover te stellen. Door het verlichten van de lasten op arbeid en deze meer in verhouding te brengen met de belasting in niet-arbeidsintensieve sectoren, worden niet alleen de ondernemersrisico’s verkleind maar wordt ook de positie van medewerkers aan de basis van de arbeidsmarkt versterkt. Stimuleer daarbij ook het meer uren werken en creëer de juiste randvoorwaarden voor werkgevers om meer voltijdcontracten aan te bieden voor werkenden aan de basis van de arbeidsmarkt. Neem daarbij extra kosten en risico’s voor werkgevers in dergelijke situaties weg. Loonkostensubsidie, no riskpolis en jobcoaching moeten uniform en in voldoende mate beschikbaar zijn.

Lees meer standpunten over ondernemerschap