Standpunt: Verlaag de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar

De schoonmaakbranche is een arbeidsintensieve sector. Van ons werk wordt 90% uitgevoerd door mensen. De verplichting om bij ziekte twee jaar het loon door te betalen in combinatie met de re-integratieverplichtingen, drukt zwaar op vooral onze kleine en middelgrote ondernemers.

De verplichting weerhoudt ondernemers ‘te ondernemen’. Ze zijn voorzichtiger in het aanbieden van vaste en grotere, fulltime, contracten omdat het risico bij uitval te groot is. Het kabinet heeft inmiddels op basis van het SER MLT advies het plan dat mkb-bedrijven (tot en met 100 werknemers) na 1 jaar eerder duidelijkheid krijgen over het re-integratietraject en ook eerder kunnen inzetten op re-integratie naar andere baan (2e spoor). Dat is zeker een stap vooruit, maar wij betreuren het dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte niet expliciet wordt verlaagd naar 1 jaar, zoals dat nog wel in de eerdere voorstellen van de Cie Borstlap was opgenomen.

Schoonmakend Nederland handhaaft daarom haar oproep aan het kabinet om de loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratieverplichtingen te verlagen van twee naar één jaar. Daarmee wordt de regeldruk verlaagd en worden ondernemers gestimuleerd om meer risico te nemen bij het aannemen van personeel en grotere, fulltime, contracten aan te bieden.

Lees meer standpunten over ondernemerschap