Standpunt: Stop inbesteding door overheid

Schoonmaak is voor veel bedrijven en overheden geen ‘core business’. Daarom wordt het, net als beveiliging, catering en verhuizing, uitbesteed aan specialisten. Schoonmaakbedrijven doen dit werk namelijk beter én goedkoper. Toch overwegen sommige opdrachtgevers in de overheid en semi-overheid – in het belang van de schoonmaker – de schoonmaak in te besteden.

Volgens Schoonmakend Nederland zijn er onvoldoende steekhoudende argumenten aan te voeren voor deze inbesteding. Onze branche borgt dezelfde maatschappelijke doelstellingen als overheden. Sterker nog, naast baanzekerheid en gezonde arbeidsomstandigheden bieden wij als branche meer perspectief voor medewerkers dan de overheid. Binnen en buiten de sector. Daarbij staat de inbesteding haaks op een overheid die goedkoper, flexibeler en efficiënter moet gaan werken, en belemmert het de initiatieven die juist nu door de bedrijven worden genomen.

Lees meer standpunten over ondernemerschap