Standpunt: Versoepel de WAB-norm van 30% naar 50%

In de schoonmaakbranche is het aantal vaste contracten met ruim 70% hoog. Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is dit aantal verder toegenomen. Tegelijkertijd blijft de noodzaak bestaan om flexibel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden met wendbare werknemers. Corona heeft dit eens en te meer duidelijk gemaakt, toen de zorg stond te springen om extra schoonmakers.

In de plannen van het kabinet op basis van het SER MLT advies wordt voorzien in een nieuw basiscontract dat onder de lage WW-premie komt te vallen. Dat helpt, maar aandacht wordt gevraagd voor het zo praktisch werkbaar mogelijk kunnen maken ter voorkoming van administratieve ballast. Desondanks werkt de 30% WAB-norm nog steeds belemmerend voor onze ondernemers en pleit Schoonmakend Nederland daarom voor een versoepeling van de WAB-norm van 30% naar 50%. Dit zorgt voor meer wendbaarheid bij onverwachte situaties, zoals corona. Tegelijkertijd geeft het ondernemers ook meer ruimte om medewerkers meer uren en verbreding van taken te bieden. Waarmee we de kans op een leefbaar loon verder vergroten.

Lees meer standpunten over ondernemerschap