Toolkit CO2-rapportageverplichting

Vanaf 1 januari 2024 worden bedrijven met meer dan 100 medewerkers in dienst verplicht om te gaan rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van  de medewerkers.

Toolkit
Hieronder vind je documentatie en hulpmiddelen om de CO2-rapportage voor jouw bedrijf te maken.

Rapportage inleveren?
Je rapporteert aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De verplichting geldt voor bedrijven met 100 of meer werknemers vanaf 1 januari 2024. Je kunt de rapportage hier inleveren. 

Nog data toevoegen over vanaf wanneer je kan inleveren en wat de deadline is?

Vragen over de rapportage? Bel met de helpdesk van ...

Telefoonnummer? E-mailen? 

Waarom rapporteren?
Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.

De rol van de werkgever
Als werkgever heb je een grote rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Bijvoorbeeld door, als het kan, werknemers thuis te laten werken. Of door ze met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto naar het werk te laten komen. In jouw rapportage staat wie je advies op maat kan geven om verder te verduurzamen.