Bouwsteen 1

Bouwsteen 1: bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit af

De eerste bouwsteen is het bevorderen van de interne wendbaarheid en het afremmen van externe flexibiliteit. Deze bouwsteen wordt ingevuld door het werkgeverschap te ontlasten. Hier is Schoonmakend Nederland een groot voorstander van. Zeker in een arbeidsintensieve branche als de schoonmaak- en glazenwasserbranche is sprake van hoge kosten en grote druk door regels, administratieve lasten en risico’s. In het advies zien we terug dat er ingezet wordt op de risico’s voor werkgevers weg te nemen. Er wordt voorgesteld om de loondoorbetaling bij ziekte korter te laten zijn. Een voorstel waar dat we in dit licht toejuichen. Een suggestie die we hierin nog willen meegeven, is om de belasting op kapitaal te verhogen ten gunste van de belasting op arbeid. Arbeidsintensieve organisaties worden onevenredig hard geraakt door belasting.

Ook wordt voorgesteld om een grotere interne wendbaarheid binnen duurzame arbeidsrelaties te bevorderen, zowel aan de kant van de werkgevers als aan de kant van de werknemers. Dit is zeker een thema dat in onze branche speelt. Er is een behoefte aan flexibiliteit, maar wel met zekerheden voor werknemers. De wendbaarheid van werknemers is daarbij belangrijk, maar ook de mogelijkheden voor werkgevers om arbeid flexibel in te zetten binnen en buiten de eigen organisatie. We willen in de deze discussie meer onderscheid tussen contractvorm en de interne flexibiliteit. Voorbeeld: binnen de vaste arbeidsovereenkomst meer flexibiliteit voor de inzet en ontwikkeling van werknemers zonder dat kosten en risico’s van de werkgever toeneemt.

Ook het voorgestelde gelijke speelveld voor werkgevers is een belangrijke voorwaarde. Ook in onze branche is sprake van (ongelijke) concurrentie door zzp’ers en door de opkomst van platformen.

Lees ook: Schoonmaabranche: geen flexbranche

Lees meer:

Bouwsteen 2: Toewerken naar een overzichtelijker stelsel van contractvormen.

Bouwsteen 3: Stel alle werkende in staat zicht te ontwikkelen en te (blijven) leren.

Bouwsteen 4: Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden.

Bouwsteen 5: Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Bericht: Adviezen uit eindrapport Commissie Regulering van werk van groot belang voor de schoonmaakbranche