Bouwsteen 4

Bouwsteen 4: zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden

De commissie vindt dat werk, in welke vorm dan ook, fiscaal gelijk behandeld moet worden en de basale risico’s voor werkenden op te vangen binnen het fundament. Voorstellen hiervoor zijn om te komen tot lagere lasten op arbeid en arbeid fiscaal gelijk te behandelen. Ook zou er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden moeten komen en uniforme voorwaarden voor pensioenvoorzieningen.

Wij zijn een voorstander van lagere lasten op arbeid. Zeker als dit ook een positief effect heeft op werkgevers, wordt het speelveld tussen werkgever en zzp’er verkleind. De maatregelen die worden voorgesteld, hebben ook effect op ondernemers die niet als zzp’er conform de definitie in het advies, gezien kunnen worden. Denk hierbij aan dga’s en ondernemers met grotere bedrijven. Hiervoor vragen we in de uitwerking van het advies en verdere discussie aandacht.

Lees meer:

Bouwsteen 1: Bevorderen van interne wendbaarheid binnen duurzame arbeidsrelaties en het afremmen van externe  flexibiliteit.

Bouwsteen 2: Toewerken naar een overzichtelijker stelsel van contractvormen.

Bouwsteen 3: Stel alle werkende in staat zicht te ontwikkelen en te (blijven) leren.

Bouwsteen 5: Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Bericht Adviezen uit eindrapport Commissie Regulering van werk van groot belang voor de schoonmaakbranche