Werkplekaanpassingen

Werkplekaanpassingen zijn een verzamelnaam voor voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de medewerker om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf. Het kan gaan om aanpassingen van de werkplek, meeneembare hulpmiddelen en woon-werkvervoer.

Het UWV en de gemeenten maken onderscheid tussen werkgevers- en werknemersvoorzieningen. De aanpassing van de werkplek is een werkgeversvoorziening, de meeneembare hulpmiddelen en het woon-werkvervoer is een werknemersvoorziening. De werkgever mag echter wel ondersteuning bieden in de aanvraag hiervan. In alle gevallen is het belangrijk dat met de aanschaf en aanpassingen gewacht wordt tot de betreffende instantie akkoord heeft gegeven.

Voorbeelden van aanpassingen van de werkplek zijn; een aangepast toilet, traplift of aangepaste werkplek. Voorbeelden van meeneembare hulpmiddelen zijn orthopedische werkschoenen of spraaksoftware. Een voorbeeld van woon-werkvervoer is een rolstoeltaxi.

Na de aanvraag toetst een specialist van het UWV of de gemeente de voorgestelde voorziening op noodzakelijkheid en rendabelheid. In sommige gevallen worden suggesties gedaan voor specifieke leveranciers. Na goedkeuring kan over worden gegaan tot aanschaf of aanpassing.

Proces

Proces Werkplekaanpassingen

Aanvragen

  • Kijk eerst of jouw medewerker valt onder de doelgroep Banenafspraak van de gemeente of van het UWV.
  • Via gemeente: zoek de contactgegevens op van de gemeente waar de medewerker woont. Op werk.nl kun je contactgegevens van de gemeente (WSP) opzoeken. Neem contact op met de gemeente om de aanvraag te doen.
  • Via UWV: vraag de proefplaatsing aan via het UWV

Terug naar startpagina Banenafspraak