Banenafspraak

Voor mensen uit de 'doelgroep banenafpraak' is de schoonmaakbranche een branche waar zij werk vinden én zich verder kunnen ontwikkelen. Vaak vinden zij er een baan of de branche biedt een opstap naar de arbeidsmarkt. Voor werkgevers zijn het welkome arbeidskrachten met veel potentieel. Lees meer over Banenafspraak (en het quotum arbeidsbeperkten).

Mensen uit de banenafspraak doelgroep hebben ondersteuning nodig om goed op de werkvloer aan de slag te kunnen. Er zijn veel regelingen, instrumenten en voorzieningen om hierbij te helpen. Om hier wegwijs in te worden, hebben we hier een overzicht gemaakt.

Welke mensen behoren tot de doelgroep Banenafspraak?

  • Mensen vanuit de Participatiewet die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon kunnen verdienen (Gemeente);
  • Mensen met een Wajong uitkering (UWV);
  • Mensen vanuit het Praktijk (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) komen en zijn aangemeld voor het doelgroepregister (Gemeente);
  • Mensen met een WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) indicatie (Gemeente);
  • Mensen met een medische beperking die ontstaan is voor de 18e en zonder hulpmiddelen niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen (UWV);
  • Mensen met een Wiw- of ID-baan (UWV).

Route

In de meeste gevallen volgt de aanvraag van regelingen een specifieke route. Deze loopt gelijk loopt met punten van het indienstredingsproces.

routing banenafspraakregelingen

Sylvia de Gunst

Sylvia de Gunst

Programmamanager arbeidszaken & communicatie bij Schoonmakend Nederland

06-20594618 sylvia.de.gunst@schoonmakendnederland.nl

Regelingen voor doelgroep Banenafspraak