Over Inspiratiesessie duurzaamheid: gescheiden afvalinzameling

Inspiratiesessie duurzaamheid: gescheiden afvalinzameling

In deze inspiratiesessie over duurzaamheid staat gescheiden afvalverzamenling centraal. Hoe pakken anderen dat aan: een andere branche én een schoonmaakbedrijf? Wat kunnen we daarvan  daarvan leren? Wat kun je ermee in je eigen bedrijf? Twee sprekers uit verschillende werelden komen hun ervaring en expertise delen: Johanna Minnaard (Rijkswaterstaat) en Ramon van de Laar (Hectas Facility Services).

Minnaard is betrokken bij Vang, een programma van de Rijkswaterstaat. Meer recyclen en minder grondstoffen gebruiken zijn een belangrijk onderdeel van het programma. En Van de Laar vertelt hoe Hectas de afvalinzameling met ketenpartners van hun klanten aanpakken.

VANG Buitenshuis
Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om het restafval dat vrijkomt - en dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval - te halveren. Dit programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. VANG staat voor 'van afval naar grondstof'. Het doel van dit meerjarenprogramma is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie. Johanna Minnaard, adviseur bij het programma VANG buitenshuis.

Praktijkvoorbeeld 
Ramon van de Laar, klantmanager bij Hectas Facility Services, neemt ons mee in een praktijkvoorbeeld. Hoe brengen zij gescheiden afvalinzameling bij een klant, samen met ketenpartners, in praktijk.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen