Over Open conferentie met thema: het nieuwe pensioenstelsel

Open conferentie met thema: het nieuwe pensioenstelsel

Er komt een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Dit hebben het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken in het Pensioenakkoord van 2019. Het nieuwe stelsel is inmiddels uitgewerkt in het Wetsvoorstel toekomst pensioen dat op 1 januari 2022 in werking moet treden. Het voorziet in een overgang van de huidige uitkeringsovereenkomst (pensioenopbouw gericht op een bepaalde uitkering vanaf de pensioendatum) naar een premieovereenkomst (inleg van premie waarmee een persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd). Daarmee staat de hoogte van het pensioen niet langer vooraf vast. Uiterlijk op 1 januari 2026, maar eerder mag ook, moeten pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe wet. Sociale partners in de schoonmaakbranche zijn al begonnen met besprekingen hierover en hebben de ambitie om zo snel mogelijk onze bedrijfstakpensioenregeling om te zetten naar het nieuwe stelsel. Voordat het zover is zijn er echter nog vele vragen te beantwoorden en afwegingen en keuzes te maken. In de open conferentie gaan wij verdiepend in op hoe dit verandertraject er uitziet en wat de belangrijkste keuzes zijn die de komende jaren moeten worden gemaakt.

Elke maand vindt een open conferentie plaats over een actueel onderwerp. In maximaal één uur word je online bijgepraat. Leden en niet-leden kunnen deelnemen. Deelname is gratis. 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen