Over Ledenbijeenkomst Reconditionering

Ledenbijeenkomst Reconditionering

De bijeenkomst start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Daarna sluiten we informeel af met een drankje. 

Programma

1. Opening

2. Bestuurswisseling
Marlies van de Meulen heeft aangegeven zich terug te gaan trekken als platformbestuurslid. Indien jij (mogelijk) interesse hebt om platformbestuurslid reconditionering te worden, dan hoor ik dat heel graag van je. Ook in geval van aanvullende vragen kun je me uiteraard bellen (06-51149216) of mailen. Zie bijgevoegd het verkiezingsdocument. Qua tijdsbeslag moet je er rekening mee houden dat het platformbestuur zo’n 4x per jaar vergadert waarvan twee keer online en twee keer fysiek. Fysieke vergadering zijn altijd voorafgaand aan de brede bijeenkomst en de ledenbijeenkomst

3. Duurzaamheid en reconditionering
Naar aanleiding van de brede bijeenkomst in juni en het diner duurzaamheid in september nemen René Dijkstra en Nico Koch jullie mee. We blikken terug en kijken vooruit hoe we als branche leidend in plaats van volgend kunnen zijn op dit thema maar ook wat je individueel kunt doen. Aan de orde zullen in ieder geval navolgende punten komen:

  • Concreet maken van het doel op gebied van duurzaamheid
  • Maken van footprint/CO2-uitstoot in beeld brengen
  • Certificering als middel om te sturen
  • Module OSB Keurmerk Duurzaamheid
  • Speerpunten reconditionering vanuit Planet/People/Profit
  • Het voeren van gesprekken met verzekeraars vanuit de branche over duurzaamheid

4. Bijpraten wat betreft overige speerpunten reconditionering

  • Lobby stakeholders
  • Calamiteiten Plan Reconditionering (CPR): nog actueler na ramp Limburg deze zomer
  • Stand van zaken lopend onderzoek vanuit de branche inzake consignatiediensten: Hoe kunnen we consignatiediensten zo gezond mogelijk inrichten waardoor medewerkers duurzaam inzetbaar blijven

5. Rondvraag

Aanmelden

Geen publieke tickets beschikbaar. Mogelijk zijn er nog tickets beschikbaar als u bent ingelogd.

Ja, ik wil inloggen

Deel met anderen