Over Open conferentie: Ontwikkelingen COVID

Open conferentie: Ontwikkelingen COVID

Schoonmakend Nederland organiseert komende donderdag een open conferentie over de ontwikkelingen rondom COVID.

Ook al is het aantal COVID-besmettingen op dit moment nog laag, de onrust over het virus neemt toe. Het aantal besmettingen stijgt en gevreesd wordt dat, als iedereen straks van vakantie terugkeert, het aantal besmettingen verder oploopt. Een nieuwe grote besmettingsgolf heeft (opnieuw) grote economische en maatschappelijke gevolgen. 

De overheid bereidt zich voor op een mogelijke nieuwe besmettingsgolf. Het uitgangspunt is: geen lockdown én de zorg moet toegankelijk blijven. De verantwoordelijkheid voor het beheersbaar houden van het aantal besmettingen wordt daarvoor voor een belangrijk deel bij de sectoren neergelegd, die hiervoor sectorplannen kunnen ontwikkelen. 

Schoonmakend Nederland neemt via VNO-NCW en MKB-Nederland deel aan de gesprekken met overheid hierover. We vinden het belangrijk om aangesloten te zijn in de discussie (omdat deze ons in hoge mate kan raken). Daarnaast is het uiteraard ook belangrijk dat we vanuit de sector nadenken over wat onze bijdrage is. Zowel voor de werkplekken die we zelf bieden aan onze medewerkers als de locaties van opdrachtgevers waar we schoon maken.

In deze open conferentie praten we jullie graag bij over de ontwikkeling op dit moment en hoe wij deze willen vertalen naar een sectorplan voor de schoonmaak. Daarbij zijn we zeer geïnteresseerd in jullie ervaringen, zorgpunten en suggesties die we mee kunnen nemen in de plannen.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden