Over Webinar Roosterproblematiek (RAS)

Webinar Roosterproblematiek (RAS)

Op dinsdag 20 september a.s. organiseert de RAS een webinar over roosterproblematiek. Tijdens dit webinar worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar nachtarbeid in roosters in de branche. Het onderzoek heeft geleid tot het ‘Handboek nachtarbeid’ en een sturingsmodel op basis van vijf thema’s:

  1. Fysiologische en sociale aspecten van nachtarbeid;
  2. Bedrijfstijd en capaciteit;
  3. Inzetbaarheid en demografie;
  4. Arbeidsvoorwaardelijke aspecten;
  5. Kwaliteit van rooster.

In elk thema komen preventie, ondersteuning, arbeidsvoorwaarden en compensatie terug.

Voor wie

Het webinar is voor HR-functionarissen, planners en (operationeel) managers. Vanuit deze invalshoeken wordt bekeken op welke wijze nachtarbeid vormgegeven kan worden met behulp van de inzichten/aanbevelingen uit de rapportage.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd in 2021 en 2022 uitgevoerd. In 2021 werd het volume en de organisatie van nachtarbeid in kaart gebracht. In 2022 heeft de RAS in samenwerking met HRS een proeftuin ‘compensatie nachtarbeid’ uitgevoerd.

Klik hier om je aan te melden (via RAS)

Deel met anderen