Wat kost een lidmaatschap?

Voor de vaststelling van de contributie dient ieder lid jaarlijks een verklaring van een accountant aan het secretariaat van Schoonmakend Nederland te overleggen van de in het voorgaande kalenderjaar behaalde omzet.

De contributie bestaat uit een vast en variabel deel:

  • Vast deel: € 250,-
  • Variabel deel: 1,15 promille van de omzet van afgelopen jaar.

Aspirant leden betalen het eerste jaar alleen het vaste deel, dus € 250,-

Speciale aanbieding
Slechts 150 euro voor het eerste jaar (aspirant)lidmaatschap in plaats van de gebruikelijke 250 euro. Dit aanbod geldt van 3 december 2020 tot en met 28 februari 2021. 

Speciale aanbieding aspirant lid, 2020 (Schoonmakend Nederland).jpg

Rekenvoorbeeld (gewone) contributie

Stel, je bedrijf heeft een jaaromzet van € 1.000.000,-. Je contributie wordt dan als volgt berekend:

  • Vast deel contributie: € 250
  • Variabel deel contributie: 1,15 promille over € 1.000.000 = € 1.150
  • Totale contributie vast deel + variabel deel = € 1.400

Over de contributie wordt 21% BTW in rekening gebracht.
De maximale contributie bedraagt € 60.000.

Word lid