Wat kost een lidmaatschap?

De jaarlijkse contributie voor leden is gebaseerd op de omzet van jouw bedrijf in het voorgaande kalenderjaar. Jaarlijks lever je bij Schoonmakend Nederland een verklaring in  van je accountant, waarin de behaalde omzet van het voorgaande kalenderjaar is vermeld. In het voorjaar ontvang je hiervoor van de ledenadministratie een formulier.

Contributiestaffel

De contributieregeling van Schoonmakend Nederlandt telt 14 omzetcategorieën. Elke omzetcategorie kent een vast basisbedrag en een heffing over de omzet.

Omzet in € Vast bedrag Heffing
Tot 500.000 € 350 0,000%
Van 500.000 tot 1.000.000 € 350 0,130%
Van 1.000.000 tot 2.500.000 € 1.000 0,120%
Van 2.500.000 tot 5.000.000 € 2.800 0,110%
Van 5.000.000 tot 10.000.000 € 5.550 0,105%
Van 10.000.000 tot 20.000.000 € 10.800 0,105%
Van 20.000.000 tot 35.000.000 € 21.300 0,105%
Van 35.000.000 tot 50.000.000 € 37.050 0,100%
Van 50.000.000 tot 100.000.000 € 52.050 0,020%
Van 100.000.000 tot 150.000.000 € 62.050 0,015%
Van 150.000.000 tot 300.000.000 € 69.550 0,005%
Van 300.000.000 tot 400.000.000 € 77.050 0,005%
Van 400.000.000 tot 500.000.000 € 82.050 0,005%
> € 500.000.000 € 87.050 0,005%


Rekenvoorbeeld contributie

Stel, je bedrijf heeft een jaaromzet van € 1.200.000,-. De contributie wordt dan als volgt berekend:

  • Vast deel contributie: € 1.000
  • Heffing van 0,120% over 200.000 = € 240
  • Totale contributie: € 1.000 + 240 = € 1.240

Over de contributie wordt 21% BTW in rekening gebracht.

Wil je uitrekenen wat jouw contributie wordt? Gebruik dan deze handige rekentool..

Aspirant lid

Om kennis te maken met de vereniging en de dienstverlening, kun je één jaar aspirant lid zijn. Je schrijft je eenvoudig in en je hoeft nog niet te voldoen aan alle keurmerkeisen. Dit eerste jaar gebruik je om de stappen te doorlopen om het keurmerk te halen.

Contributie voor aspirant lidmaatschap: € 250,- (excl. BTW).
Je kunt maximaal één jaar aspirant lid zijn van Schoonmakend Nederland

Word lid